Πώς αποζημιώθηκε η ηθική βλάβη λόγω κατάγματος στο ζυγωματικό, εκχύμωσης οφθαλμού με συνοδό οίδημα οφθαλμού;

Στο τροχαίο ατύχημα που εξετάζουμε το θύμα υπέστη κάταγμα ζυγωματικού, εκχύμωση και οίδημα βλεφάρου δεξιού οφθαλμού με περιορισμό κινητικότητας οφθαλμού στον κάθετο άξονα, υπόσφαγμα δεξιού οφθαλμού κροταφικά, θλαστικό τραύμα περιοχής φρυδιού, θλαστικό τραύμα ραχιαίας και κοιλιακής επιφάνειας γλώσσας, θλάση και κάκωση με αιμάτωμα βραχίονα και αντιβραχίου, κάκωση ώμου, θλάση κνήμης και γόνατος με πολλαπλά αιματώματα, θλάσεις θωρακικού τοιχώματος, θλάση αυχενικής μοίρας με επώδυνη κινητικότητα και κάταγμα μύλης δοντιού.

Το δικαστήριο επιδίκασε ως ποσό ηθικής βλάβης 8.000€ στο θύμα του τροχαίου ατυχήματος για την ψυχοσωματική ταλαιπωρία του λόγω του τραυματισμού του.

Ας δούμε το σχετικό ενδιαφέρον απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που επιδίκασε 8.000€ ηθική βλάβη λόγω κατάγματος ζυγωματικούεκχύμωσης μετά οιδήματος οφθαλμού και λοιπών σωματικών βλαβών που υπέστη το θύμα τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό:

«Εν προκειμένω ο ενάγων, εκτός από την περιουσιακή του ζημία, υπέστη εξαιτίας του επιδίκου τροχαίου ατυχήματος και ηθική βλάβη λόγω του τραυματισμού του και της όλης ψυχοσωματικής του ταλαιπωρίας και συνεπώς δικαιούται εύλογη χρηματική ικανοποίηση.

Το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη του τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το επίδικο τροχαίο ατύχημα, το βαθμό υπαιτιότητας της οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου στη πρόκληση και στην έκταση του τραυματισμού του ενάγοντος, τη σοβαρότητά του και τις συνέπειες αυτού, την ταλαιπωρία στην οποία υποβλήθηκε κατά τις ιατρικές εξετάσεις, την ηλικία του κατά το ατύχημα, και τέλος την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των εναγόντων, όχι όμως κα της ασφαλιστικής εταιρίας, της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, κρίνει ότι τo ποσό που πρέπει να επιδικαστεί, ως εύλογη χρηματική του ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από το επίδικο ατύχημα ανέρχεται στο ποσόν των 8.000€.»

Για τον ίδιο τροχαίο ατύχημα με κάταγμα στο ζυγωματικό και εκχύμωση με οίδημα οφθαλμού είχαμε πρόσφατα δει και την αξίωση αποζημίωσης για τη φροντίδα που έλαβε ο τραυματίας από τη σύζυγό του μέχρι να αναρρώσει.

Περίπτωση αποζημίωσης για τη φροντίδα του τραυματία επί 5 μήνες μετά το τροχαίο ατύχημα είχαμε δει και παλαιότερα.

Εάν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν σας απασχολεί αποζημίωσης λόγω τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα.

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: 8.000€ εκτιμήθηκε το ποσό αποζημίωσης ηθικής βλάβης λόγω κατάγματος στο ζυγωματικό και εκχύμωσης μετά οιδήματος οφθαλμού.