Δικαιούται αποζημίωση απολεσθέντων εισοδημάτων ο χειριστής e-shop που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα και δεν εργάστηκε; Πώς υπολογίζονται τα απολεσθέντα εισοδήματα;

Ο χειριστής e-shop , δηλαδή ο υπεύθυνος ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πωλήσεων κάποιας επιχείρησης, μπορεί να απασχολείται ως υπάλληλος στην επιχείρηση e-shop ή να παρέχει τις υπηρεσίες του ως ανεξάρτητος εξωτερικός συνεργάτης (ελεύθερος επαγγελματίας).

Σε περίπτωση τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα ο χειριστής e-shop δεν θα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του. Και αν μεν είναι υπάλληλος της επιχείρησης που έχει  το e-shop , θα αποζημιωθεί για τα απολεσθέντα ημερομίσθια του όπως κάθε υπάλληλος.

Πώς θα αποζημιωθεί όμως ο χειριστής e-shop για την απώλεια των εισοδημάτων του, εάν είναι ελεύθερος επαγγελματίας που παρέχει τις υπηρεσίες του ως ανεξάρτητος εξωτερικός συνεργάτης της επιχείρησης e-shop;

Ας δούμε το ενδιαφέρον απόσπασμα της δικαστικής απόφασης που αντιμετώπισε περίπτωση αποζημίωσης για απώλεια εισοδημάτων χειριστή e-shop που δεν μπορούσε να εργαστεί εξ αιτίας του τραυματισμού του από το τροχαίο ατύχημα;

«O ενάγων είναι χειριστής ηλεκτρονικών προγραμμάτων. Είχε αναλάβει με την προσκομιζόμενη έγγραφη σύμβαση οργάνωσης και διαχείρισης e-shop που συνήψε με τον έμπορο …. την οργάνωση και διαχείριση για λογαριασμό του τελευταίου του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησής του έναντι αμοιβής ποσού 500,00€ μηνιαίως, πλέον Φ.Π.Α., και με οριζόμενη διάρκεια της σύμβασης τους έξι μήνες.

Συνεπεία, όμως, του εν λόγω τραυματισμού του ο ενάγων κατέστη ανίκανος για εργασία για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών, με αποτέλεσμα να διακόψει την εργασία του κατά το διάστημα αυτό.

Συνεπώς ο ενάγων, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) μηνών, απώλεσε από την εργασία του το συνολικό ποσό των (500,00 € x 4 μήνες =) 2.000,00 ευρώ, το οποίο με πιθανότητα και κατά την συνήθη πορεία των πραγμάτων θα κέρδιζε από την εργασία του αυτή, εάν δεν μεσολαβούσε ο τραυματισμός του στο ένδικο ατύχημα

Σε παλαιότερες αναρτήσεις μας είχαμε δει περιπτώσεις αποζημίωσης για τα  διαφυγόντα ημερομίσθια εργάτη και αποζημίωσης για την απώλεια των μισθών υπαλλήλου εξωτερικών εργασιών .

Χρειάζεστε  τις υπηρεσίες μας για ζήτημα απώλειας εισοδημάτων από τροχαίο ατύχημα;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία λόγω τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα ο χειριστής e-shop δικαιούται αποζημίωση για τα εισοδήματα που έχασε.