Η Hellenic Train ανακοίνωσε σήμερα ότι θα καταβάλει άμεσα προκαταβολή αποζημίωσης στα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train η προκαταβολή αποζημίωσης δεν αποτελεί αναγνώριση της ευθύνης της για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, την οποία συμπεραίνουμε ότι σκοπεύει να αμφισβητήσει στα δικαστήρια.

Άρα κατά την Hellenic Train, η σιδηροδρομική εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει στους επιβάτες της σιδηροδρομικής γραμμής που εκμεταλλεύεται ασφαλές ταξίδι, ούτε και οφείλει να ελέγχει πού κινείται η κάθε αμαξοστοιχία της, γεγονός που δείχνει ότι προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα στα κακώς κείμενα της ανευθυνότητας και της προχειρότητας των «υπευθύνων» στην Ελλάδα…

Η προκαταβολή αποζημίωσης από την Hellenic Train στα θύματα των Τεμπών αποσκοπεί σύμφωνα με την ανακοίνωση της σιδηροδρομικής εταιρίας να καλύψει τις άμεσες οικονομικές ανάγκες των οικογενειών των θανόντων επιβατών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος της επιβατικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη, καθώς και των επιζώντων επιβατών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train θα καταβληθεί προκαταβολή αποζημίωσης στις οικογένειες των θανόντων επιβατών του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών ποσού 42.000€.

Σε κάθε επιβάτη που τραυματίστηκε και δεν νοσηλεύεται σήμερα σε νοσοκομείο ή κλινική, η Hellenic Train θα καταβάλει προκαταβολή αποζημίωσης ποσού 5.000€, ανεξαρτήτως της σοβαρότητας του τραυματισμού.

Σε κάθε επιβάτη που τραυματίστηκε και εξακολουθεί σήμερα να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο ή κλινική, η Hellenic Train θα καταβάλει προκαταβολή αποζημίωσης ποσού 10.000€, χωρίς και πάλι να λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα του τραυματισμού.

Επίσης, η Hellenic Train θα καταβάλει σε κάθε επιβάτη, είτε τραυματίστηκε είτε όχι, και σε κάθε οικογένεια επιβάτη που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών (ΠΡΟΣΟΧΗ!!!, ΟΧΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΛΛΑ) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ποσού 300€ για τις αποσκευές τους.

Ως αποσκευές νοούνται οι χειραποσκευές των επιβατών, τα προσωπικά αντικείμενα του κάθε επιβάτη και τα τυχόν ζώα που είχαν μαζί τους οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας κατά την στιγμή τού δυστυχήματος.

Όπως αναφέραμε η ανακοίνωση της Hellenic Train αναφέρει ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ και όχι προκαταβολή αποζημίωσης. Η χρήση του όρου ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ μας προβληματίζει για το αν θα πρέπει να δεχτείτε 300€ ως αποζημίωση αποσκευών σε πλήρη εξόφλησή σας…

Η Hellenic Train με την ίδια ανακοίνωση για την προκαταβολή αποζημιώσεων όρισε τα αναγκαία δικαιολογητικά που ζητά να της υποβάλλουν οι «δικαιούχοι» (πολύ ατυχής η επιλογή του όρου από την Hellenic Train, ωσάν να πρόκειται για προνόμιο ή δικαίωμα και όχι για θύματα σιδηροδρομικής τραγωδίας…), τα οποία είναι:

Οι «δικαιούχοι των προκαταβολών εξαιτίας θανάτου» θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών. Τη σχετική υποβολή μπορεί να κάνει καθένας από όσους αναφέρονται ως εγγύτεροι συγγενείς εφόσον υπογράψει Υπεύθυνη Δήλωση είτε θεωρημένη από ΚΕΠ είτε εκδοθείσα μέσω  gov.gr, ότι ενεργεί για λογαριασμό και των λοιπών αναφερομένων στο ως άνω Πιστοποιητικό συγγενών καθώς και κάθε άλλου τυχόν νόμιμου κληρονόμου.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών για αρκετούς Δήμους εκδίδεται και ηλεκτρονικά μέσω gov.gr.

Οι «δικαιούχοι των προκαταβολών εξαιτίας τραυματισμού» θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στους επίσημους καταλόγους τραυματιών και να προσκομίσουν Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.ά.), έγγραφο που πιστοποιεί το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους, έγγραφο εισαγωγής τους σέ νοσηλευτικό ίδρυμα ή κλινική καθώς και το τυχόν εξιτήριο και το εισιτήριό τους, εφόσον αυτό υπάρχει.

Οι «δικαιούχοι αποζημίωσης για χειραποσκευές» θα πρέπει να προσκομίσουν Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης) και το εισιτήριο, εφόσον αυτό υπάρχει.

Οι «δικαιούχοι» των ανωτέρω ποσών θα μπορούν να υποβάλουν τα ως άνω δικαιολογητικά υπό μορφή επικυρωμένου φωτοαντίγραφου στην ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση υποδοχής αιτημάτων της Hellenic Train claims@hellenictrain.gr μαζί με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση-email, τηλέφωνο).  

Αυτό που θα θέλαμε εμείς ως δικηγορικό γραφείο Στέφανου Ασλανίδη να επισημάνουμε στις οικογένειες των θυμάτων και στα επιζώντα θύματα (διότι κατ’ εμάς δεν είστε «δικαιούχοι» αλλά θύματα) του σιδηροδρομικού δυστυχήματος είναι να ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ, είτε η υπογραφή γίνει σε έγχαρτη μορφή (σε τυπωμένο έγγραφο) είτε δοθεί με οποιονδήποτε τρόπο ηλεκτρονικής υπογραφής ή ηλεκτρονικής αποδοχής των όρων καταβολής των ανωτέρω ποσών.

Όπως ίσως ήδη έχετε δει, λόγω των πολλών ερωτημάτων που δεχόμασταν από την πρώτη στιγμή της σιδηροδρομικής τραγωδίας, κρίναμε αναγκαίο να σας ενημερώσουμε με ανάρτησή μας για την αποζημίωση που προβλέπεται για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών ώστε να είστε ενήμεροι της νομικής κατάστασης που δημιουργείται μετά από ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Δημοσιεύσαμε μάλιστα και μια δεύτερη ειδικότερη ανάρτηση για την αποζημίωση επιβάτη τρένου που τραυματίστηκε σε σύγκρουση αμαξοστοιχιών στο παρελθόν, ώστε να έχετε μια πρώτη εικόνα για το πώς αποζημιώθηκαν θύματα σιδηροδρομικών δυστυχημάτων στην Ελλάδα στο παρελθόν.

Υπάρχει ο κίνδυνος να παραιτηθείτε από κάθε αξίωση ιδίως αποζημίωσης των αποσκευών σας, λαμβάνοντας 300€ που δεν καλύπτουν ούτε ένα λάπτοπ ή ένα μέτριο κινητό τηλέφωνο, που σίγουρα θα είχαν μαζί τους οι νεαρής ηλικίας επιβάτες που είτε έχασαν τη ζωή τους είτε επέζησαν…

Δεν έχουμε δει – διότι δεν έχει κυκλοφορήσει – την τυχόν δήλωση εξόφλησης που λογικά θα ζητήσει η Hellenic Train για κάθε καταβολή ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να αναλύσουμε ΤΙ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΤΕ, ωστόσο ας έχετε υπόψη σας τα εξής:

Η αιτιολογία της Hellenic Train για την προκαταβολή της αποζημίωσης στα θύματα των Τεμπών παραπέμπει ευθέως στη νομική διάταξη του  άρθρου 13 του παλαιού Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 «σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών«, η οποία ορίζει ότι:  

1. Εάν επιβάτης σκοτωθεί ή τραυματιστεί, η σιδηροδρομική επιχείρηση του άρθρου 26 παράγραφος 5 του παραρτήματος Ι, πρέπει, χωρίς καθυστέρηση και οπωσδήποτε το αργότερο εντός δεκαπέντε ημερών από τον καθορισμό της ταυτότητας του φυσικού προσώπου που δικαιούται αποζημίωσης, να προκαταβάλει τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη άμεσων οικονομικών αναγκών ανάλογα με την προκληθείσα ζημία.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η προκαταβολή δεν είναι κατώτερη των 21.000€ ανά επιβάτη σε περίπτωση θανάτου.

3. Η προκαταβολή δεν συνιστά αναγνώριση ευθύνης και μπορεί να αντισταθμιστεί με οποιοδήποτε άλλο ποσό καταβληθεί στη συνέχεια με βάση τον παρόντα κανονισμό αλλά δεν είναι επιστρεπτέα, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η προκληθείσα ζημία οφειλόταν σε αμέλεια ή σφάλμα του επιβάτη ή εάν ο αποδέκτης της προκαταβολής δεν ήταν ο δικαιούχος της αποζημίωσης

Ωστόσο, όπως από την πρώτη στιγμή με υπευθυνότητα και εγκυρότητα σας ενημερώσαμε, το άρθρο 13 του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 «σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών» δεν ισχύει στην Ελλάδα.

Ο Έλληνας νομοθέτης επέλεξε από το 2007, κάνοντας χρήση σχετικής δυνατότητας εξαίρεσης που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Κανονισμού, να εξαιρεθεί από την εφαρμογή του άρθρου 13 περί προκαταβολής αποζημίωσης σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού από σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Η Hellenic Train, όπως η ίδια αιτιολογεί στο τέλος της ανακοίνωσής της, έλαβε την απόφαση να καταβάλει αποζημιώσεις «υπερβαίνοντας» τις ελάχιστες υποχρεώσεις που προβλέπονται για τη σιδηροδρομική επιχείρηση από τον υπ΄ αριθμόν 1371/2007 Ευρωπαϊκό Κανονισμό σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών, σιδηροδρομικών γραμμών«.

Με αυτή της τη δήλωση η ίδια η Hellenic Train μας δίνει το επιχείρημα να θεωρήσουμε ότι η ίδια η Hellenic Train εφαρμόζει οικειοθελώς το άρθρο 13 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007, καθιστά δηλαδή το άρθρο 13 ως συμβατικό θεμέλιο της υποχρέωσης που αναλαμβάνει για να καταβάλει τα ανωτέρω ποσά.

Άρα η σχετική απόδειξη είσπραξης κάθε ποσού που θα κληθείτε να χορηγήσετε στην Hellenic Train θα πρέπει να διέπεται από τους ως άνω όρους του άρθρου 13 του Κοινοτικού Κανονισμού.

Αν λοιπόν δεν διαβάζετε τους ανωτέρω όρους του άρθρου 13 του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007 στη σχετική απόδειξη είσπραξης που θα κληθείτε να χορηγήσετε ηλεκτρονικά ή έγχαρτα στην Hellenic Train για να λάβετε τα ανωτέρω ποσά, να είστε πολύ προσεκτικοί.

Επικοινωνήστε άμεσα με το δικηγόρο Στέφανο Ασλανίδη ή με οποιονδήποτε άλλο δικηγόρο της απολύτου εμπιστοσύνης σας πριν υπογράψετε κάτι διαφορετικό που δεν θα μπορεί να ανατραπεί μετά.

Μόλις λάβουμε γνώση του περιεχομένου των αποδείξεων καταβολής των ανωτέρω ποσών θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της Hellenic Train για την προκαταβολή αποζημίωσης στα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.