Δικαιούται αποζημίωση και για ποιο ποσό ο επιβάτης που ανέμενε το λεωφορείο στη στάση και τραυματίστηκε από αδέξιο χειρισμό του οδηγού του λεωφορείου στο οποίο θα επέβαινε;

Δυστυχώς στην παράξενη εποχή που ζούμε βιώσαμε και αυτό το πραγματικά ασυνήθιστο τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό… Ο επιβάτης που ανέμενε το λεωφορείο στη στάση για να επιβιβαστεί σε αυτό τραυματίστηκε στο κεφάλι, όταν από αδέξιο χειρισμό του οδηγού του λεωφορείου έσπασε ο καθρέπτης του λεωφορείου που πλησίαζε στη στάση με συνέπεια ο σπασμένος καθρέπτης να αποκολληθεί και να πέσει στο κεφάλι του άτυχου επιβάτη, ο οποίος τραυματίστηκε.

Ευτυχώς, χάρη στα αντανακλαστικά του, ο τραυματισμός του επιβάτη από τον καθρέπτη του λεωφορείου δεν ήταν πολύ σοβαρός. Ωστόσο, ο επιβάτης υπέστη βαθύ θλαστικό τραύμα και υποβλήθηκε σε συρραφή του βαθέως θλαστικού τραύματος με ράμματα.

Δυσμενής συνέπεια του τραυματισμού του επιβάτη ήταν η δημιουργία δύο δύσμορφων ουλών στο κεφάλι του επιβάτη, οι οποίες έχρηζαν θεραπείας από πλαστικό χειρουργό. Δυστυχώς ο eΕΦΚΑ θεωρεί την πλαστική χειρουργική θεραπεία μορφή καλλωπισμού. Δεν αποζημιώνει τη θεραπεία πλαστικής χειρουργικής, παρά σε ελάχιστες παρά πολύ σοβαρές περιπτώσεις, στην οποίες δεν κατατάσσεται η περίπτωση της δύσμορφης ουλής στο κεφάλι που απέμεινε μετά την αφαίρεση των ραμμάτων συρραφής του βαθέως θλαστικού τραύματος του άτυχου επιβάτη του λεωφορείου.

Η δαπάνη πλαστικής χειρουργικής δεν είναι μικρή με συνέπεια ο παθών να αδυνατεί συνήθως να επωμιστεί το σχετικό οικονομικό κόστος με συνέπεια να μην μπορεί να υποβληθεί σε θεραπεία χειρουργικής πλαστικής πριν λάβει την αποζημίωση του.

Από την άλλη πλευρά, κατά το Ελληνικό Δίκαιο η αποζημίωση για τον τραυματισμό από τροχαίο ατύχημα καλύπτει συνήθως πραγματική υφιστάμενη περιουσιακή ζημία και όχι μελλοντικές δαπάνες.

Ας δούμε τη δικαστική απόφαση με την οποία δικαιώθηκε ο άτυχος επιβάτης του λεωφορείου για την μελλοντική δαπάνη πλαστικής χειρουργικής, ο οποίος έλαβε επίσης χρηματικό ποσό για την ηθική βλάβη λόγω της ταλαιπωρίας και της στενοχώριας που υπέστη από τον τραυματισμό του και τη δαπάνη αποκατάστασης του σκελετού γυαλιών μυωπίας που χρησιμοποιούσε, που έσπασαν λόγω του ατυχήματος.

«Ο ενάγων βρισκόταν στη στάση των αστικών λεωφορείων και ανέμενε το αστικό λεωφορείο που εκτελούσε το τακτικό δρομολόγιο της γραμμής. Την ίδια χρονική στιγμή, ο οδηγός του αστικού λεωφορείου, ιδιοκτησίας της πρώτης εναγόμενης εταιρίας, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την αστική ευθύνη του οδηγού και του ιδιοκτήτη του από ζημίες που θα προκαλούσε με την κυκλοφορία του σε τρίτους στη δεύτερη εναγόμενη ασφαλιστική εταιρία, εκτελούσε την ημέρα εκείνη το τακτικό δρομολόγιο της γραμμής.

Όταν ο οδηγός του λεωφορείου προσέγγισε τη στάση, στην οποία ανέμενε ο ενάγων, ο εξωτερικός δεξιός καθρέφτης του λεωφορείου προσέκρουσε στο στέγαστρο της στάσης λεωφορείων, αποκολλήθηκε από τους δύο μεταλλικούς άξονες που τον συνέδεαν με το αμάξωμα του λεωφορείου και έπεσε στο κεφάλι του ενάγοντος.

Το ανωτέρω τροχαίο ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού του λεωφορείου, ο οποίος δεν έδειξε κατά την οδήγηση του οχήματός του την επιμέλεια που θα επεδείκνυε κάθε μέσος συνετός οδηγός λεωφορείου (άρθρο 330 εδ. β’ του Α.Κ.) και κινούμενος παρανόμως, ήτοι κατά παράβαση των άρθρων 12 παρ. 1 και 19 παρ. 1 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), δεν οδηγούσε με σύνεση και διαρκώς τεταμένη την προσοχή του και δεν είχε τον πλήρη έλεγχο του οχήματός του ώστε να μπορεί σε κάθε στιγμή να εκτελεί τους απαιτούμενους χειρισμούς, με αποτέλεσμα να μην υπολογίσει σωστά το πλάτος του οχήματός του και να προσκρούσει με τον εξωτερικό δεξιό καθρέφτη του στο στέγαστρο της στάσης των αστικών λεωφορείων.

Εξαιτίας του επίδικου τροχαίου ατυχήματος, ο ενάγων τραυματίστηκε και συγκεκριμένα υπέστη βαθύ θλαστικό τραύμα μετώπου, το οποίο αντιμετωπίστηκε με συρραφή σε δημόσιο νοσοκομείο.

Λόγω του τραυματισμού του αυτού, ο ενάγων σήμερα έχει στο δεξιό μέρος του μετώπου του δύο βαθιές ουλές περίπου 7 εκατοστών, για τη διόρθωση των οποίων απαιτείται πλαστική χειρουργική επέμβαση Z-Plasty, χωρίς και πάλι η αποκατάσταση των ουλών να είναι πλήρης. Η συνολική δαπάνη της χειρουργικής αυτής επέμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.500 ευρώ.

Ο ενάγων είναι αναγκαίο να υποβληθεί στην εν λόγω χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αποκατασταθούν αισθητικώς οι ανωτέρω ουλές, που δημιουργήθηκαν εξαιτίας του επίδικου τροχαίου ατυχήματος. Κατά συνέπεια, ο ενάγων εξαιτίας του τραυματισμού του στο ανωτέρω ατύχημα θα δαπανήσει στο μέλλον με βεβαιότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων το ποσό των 2.500 ευρώ για την ως άνω χειρουργική επέμβαση. Το ποσό αυτό αποτελεί μελλοντική ζημία του ενάγοντος, η οποία συνδέεται αιτιωδώς με τον τραυματισμό του στο επίδικο τροχαίο ατύχημα και ως εκ τούτου δικαιούται να λάβει ισόποση αποζημίωση από τους εναγόμενους.

Αποδείχθηκε επίσης ότι εξαιτίας του επίδικου τροχαίου ατυχήματος καταστράφηκαν τα γυαλιά μυωπίας του ενάγοντος, τα οποία από το χτύπημα στο κεφάλι που δέχθηκε ο ενάγων, έπεσαν κάτω και έσπασαν. Τα γυαλιά αυτά, τα είχε αγοράσει ο ενάγων, ήτοι έντεκα (11) και πλέον έτη πριν το ατύχημα και για την αγορά τους είχε καταβάλει τότε το ποσό των 450 ευρώ. Η αξία των γυαλιών μυωπίας του ενάγοντος ως μεταχειρισμένων ανερχόταν κατά το χρόνο του επίδικου ατυχήματος στο ποσό των 150 ευρώ, με αποτέλεσμα ο ενάγων να υποστεί ισόποση ζημία.

Λόγω του κατά τα ανωτέρω τραυματισμού του και της ψυχικής ταραχής και της ταλαιπωρίας που δοκίμασε ο ενάγων, εκτός από περιουσιακή ζημία, υπέστη και ηθική βλάβη, για την ικανοποίηση της οποίας, το Δικαστήριο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη του το είδος και την έκταση του κατά τα ανωτέρω τραυματισμού του, τις προαναφερθείσες συνθήκες επελεύσεως του ατυχήματος και του τραυματισμού του, το βαθμό του πταίσματος και την ευθύνη του οδηγού του λεωφορείου και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση του ενάγοντος και της πρώτης εναγομένης, όχι όμως και της δεύτερης εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρίας, αφού η ευθύνη της είναι εγγυητική και δεν λαμβάνεται υπόψη η οικονομική της κατάσταση για τον προσδιορισμό της εύλογης χρηματικής ικανοποιήσεως, κρίνει με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και της λογικής ότι ο ενάγων δικαιούται ως εύλογη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 3.000 ευρώ.

Τέλος, απορριπτέος τυγχάνει ο ισχυρισμός των εναγομένων περί εξαιρέσεως από την επιβολή τόκου επιδικίας λόγω εύλογης αντιδικίας των διαδίκων (βλ. ΑΠ 1114/2018 ΔΕΕ 2019.855, ΑΠ 1059/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1207/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), διότι οι συνθήκες επελεύσεως του επίδικου τροχαίου ατυχήματος δεν επιτρέπουν να θεωρηθεί εύλογη η αντιδικία των διαδίκων.

Επομένως, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αγωγή να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να αναγνωρισθεί ότι οι εναγόμενοι οφείλουν να καταβάλουν, εις ολόκληρον ο καθένας, στον ενάγοντα ως αποζημίωση το ποσό των (2.500 + 150 =) 2.650 ευρώ και ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης το ποσό των 3.000 ευρώ και συνολικά το ποσό των (2.650 + 3.000 =) 5.650 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της υπό κρίση αγωγής.»

Σε παλαιότερες αναρτήσεις μας είχαμε εξετάσει και άλλες περιπτώσεις ασυνήθιστων τροχαίων ατυχημάτων με θάνατο συνεπιβάτη αυτοκινήτου που πρόσκρουσε στις μπάρες ασφαλείας και με καταστροφή οχήματος εποχής (αυτοκινήτου αντίκας).

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποιο ζήτημα αποζημίωσης τροχαίου ατυχήματος που σας απασχολεί, πατήστε τον ανωτέρω σύνδεσμο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο επιβάτης που τραυματίστηκε αναμένοντας στη στάση το λεωφορείο δικαιούται αποζημίωση και για μελλοντική πλαστική χειρουργική επέμβαση.