Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου αντίκας με συλλεκτική αξία λαμβάνει ως αποζημίωση τη συλλεκτική αξία της αντίκας για ολική καταστροφή από τροχαίο ατύχημα

Στο απόσπασμα της κατωτέρω απόφασης θα δούμε ότι το Δικαστήριο εκτιμά τη συλλεκτική αξία του αυτοκινήτου αντίκας του παθόντος χωρίς να διατάξει πραγματογνωμοσύνη. Πιο αναλυτικά:

«Από την επίδικη σύγκρουση καταστράφηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο του ενάγοντος εργοστασίου Μ… , έτους κατασκευής 1969, κυλινδρισμού 1.999,00. Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο αυτό υπέστη σοβαρότατες βλάβες κυρίως στο εμπρόσθιο και αριστερό του τμήμα, με αποτέλεσμα η επισκευή του να είναι οικονομικά ασύμφορη και να υπερβαίνει την αξία του. Ειδικότερα, το αυτοκίνητο αυτό είχε αξία πριν το επίδικο ατύχημα, αλλά και κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής 20 000€, καθώς είχε αξία αντίκας και είχε χαρακτηριστεί ως τέτοιο από την Ελληνική Ομοσπονδίας Οχημάτων Εποχής.

Η αξία του αυτή συναρτάται άμεσα με την κατάσταση, στην οποία βρισκόταν, καθώς ήταν σε άριστη κατάσταση και δεν είχε εμπλακεί άλλη φορά σε τροχαίο ατύχημα Ήδη, όμως, μετά το επίδικο ατύχημα η αξία του μειώθηκε από μόνο το λόγο της πρόκλησης σοβαρών φθορών σ’ αυτό, αλλά και ενόψει της αδυναμίας επισκευής του με τα γνήσια ανταλλακτικά του εργοστασίου κατασκευής, που πλέον δεν διατίθενται καινούρια στο εμπόριο.

Επομένως, με βάση τα προαναφερόμενα το αυτοκίνητο αυτό του Α… πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει καταστραφεί ολικά και για το λόγο αυτό ο ενάγων της τρίτης αγωγής δικαιούται ως αποζημίωση το ποσό που αντιστοιχεί στην αγοραία αξία αυτού κατά το χρόνο της συζήτησης της αγωγής, αφαιρουμένου του ποσού των 3.000€, στο οποίο κατ’ ομολογία και του ενάγοντος αυτού αποτιμάται η υπολειμματική του αξία.

Επομένως, ο Α…. δικαιούται να ζητήσει ως αποζημίωση από την αιτία αυτή το ποσό των (20.000,00 – 3.000,00=) 17.000,00€»

Ολική καταστροφή παθαίνουν δυστυχώς και μοτοσικλέτες

Θα μας ενδιέφεραν πολύ τα σχόλια σας

Συμπέρασμα: Αποζημίωση ίση με τη συλλεκτική αξία αυτοκίνητου οχήματος εποχής αντίκα που καταστράφηκε σε τροχαίο ατύχημα