Μία μοτοσικλέτα υφίσταται ολική καταστροφή για τεχνικούς λόγους όταν οι μηχανικοί δεν επιτρέπουν την επισκευή της μετά από τροχαίο ατύχημα.

Οι τεχνικοί λόγοι αφορούν αποκλειστικά την ασφάλεια (την «ασφαλή κυκλοφορία») που θα πρέπει να διασφαλίζεται για τη μοτοσικλέτα μετά την πιθανή επισκευή της από άποψης γεωμετρίας, τροχοπέδησης, ευθυπορείας κλπ.

Η ολική καταστροφή της μοτοσικλέτας επέρχεται χωρίς να έχει σημασία το οικονομικό κόστος μίας πιθανής επισκευής της. Βεβαίως, λογικά, το κόστος αποκατάστασης των μηχανικών προβλημάτων θα είναι υψηλό, αλλά αυτό δεν έχει σημασία.

Ακόμη και αν το πιθανολογούμενο κόστος της επισκευής ήταν χαμηλό, πάλι δεν επιτρέπεται η επισκευή.

Η κρίση περί ολικής καταστροφής της μοτοσικλέτας δεν μπορεί να ανατραπεί από το χαμηλό κόστος πιθανής επισκευής.

Αρμόδιος για να κρίνει ότι συντρέχουν τεχνικοί λόγοι που δεν επιτρέπουν την επισκευή μοτοσικλέτας είναι ο μηχανικός.
Και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση ολικής καταστροφής μοτοσικλέτας λόγω ασύμφορης επισκευής που πρόσφατα είδαμε, η αποζημίωση που δικαιούται ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας  προκύπτει αν αφαιρέσουμε από την εμπορική αξία που είχε η μοτοσικλέτα πριν το ατύχημα την αξία που έχουν τα σώστρα (δηλαδή τα υπολείμματα) της μοτοσικλέτας.

Ας δούμε ένα σύντομο απόσπασμα δικαστικής απόφασης που εξετάζει περίπτωση ολικής καταστροφής μοτοσικλέτας για τεχνικούς λόγους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αποζημίωση για την καταστροφή της μοτοσικλέτας επιδικάζεται μειωμένη κατά 20% διότι ο οδηγός της κρίθηκε συνυπαίτιος για το τροχαίο ατύχημα κατά το ποσοστό αυτό.

Αποδείχθηκε περαιτέρω ότι η μοτοσικλέτα του ενάγοντος Ε.., εργοστασίου κατασκευής μάρκας «H….», τύπου ….., κυλινδρισμού 599, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το έτος …, επτά μήνες πριν το τροχαίο ατύχημα.

Η μοτοσικλέτα αυτή κατά το τροχαίο ατύχημα υπέστη υλικές ζημίες σε πολλά μέρη της (εμπρόσθιο φτερό, εμπρόσθια πλαστικά, εμπρόσθιο φανάρι, εμπρόσθιο αριστερό και δεξιό φλας, τιμόνι, καντράν, πλαστικά ποδιάς, μαρσπιέ, μπαγαζιέρα, σύστημα ανάρτησης, σύστημα οδήγησης, σύστημα φωτισμού και σήμανσης, πεδήσεως, ψύξης του κινητήρα, εκκίνησης κινητήρα, σασί).

Συνεπεία των υλικών ζημιών που υπέστη η μοτοσικλέτα, έχει απολεσθεί οριστικά η γεωμετρία της, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή συμπεριφορά της και την ασφαλή κυκλοφορία της, οποιαδήποτε δε επισκευή και αν επιχειρούνταν δεν θα διασφάλιζε την πλήρη αποκατάσταση της γεωμετρίας της.

Συνεπώς, η καταστροφή της μοτοσικλέτας θεωρείται ολική, αν ληφθεί δε υπόψη ότι η εμπορική αξία της πριν από τη σύγκρουση με βάση την παλαιότητά της, την πολύ καλή κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά τον χρόνο του τροχαίου ατυχήματος, αλλά και τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής ανέρχονταν στο ποσό των 5.000€, η ζημία του ενάγοντος ανήλθε στο παραπάνω ποσό.

Ήδη η ανωτέρω μοτοσικλέτα έχει αποσυρθεί οριστικά από την κυκλοφορία αφού παραδόθηκαν οι πινακίδες της στην αρμόδια υπηρεσία.

Το ποσό, όμως, αυτό πρέπει να μειωθεί κατά το ποσοστό συνυπαιτιότητας του οδηγού (20%) στην πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος.

Θα χαρούμε να συζητήσουμε τα σχόλια σας στο δικηγορικό γραφείο μας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Πέρα από την περίπτωση της ασύμφορης επισκευής μία μοτοσικλέτα υφίσταται ολική καταστροφή και  για τεχνικούς λόγους. Η αποζημίωση ισούται με την εμπορική της αξία μείον τα σώστρα.