Το ποσό των 7.000€ ως ηθική βλάβη λόγω μελλοντικής υποβολής σε αρθροσκόπηση τριών αρθρώσεων επιδικάστηκε από δικαστήριο σε θύμα τροχαίου ατυχήματος.

Το ποσό των 7.000€ δεν «ακούγεται» μεγάλο ως αποζημίωση ηθικής βλάβης αν αναλογιστούμε το σοβαρό τραυματισμό του παθόντος που απαιτούσε αρθροσκόπηση τριών αρθρώσεων. Πώς εξηγείται αυτό;

Αφενός η πτώση των οικονομικών αξιών στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής κρίσης, αφετέρου το γεγονός ότι ο παθών δεν υποβλήθηκε στην αρθροσκόπηση παρά τις ιατρικές υποδείξεις, αλλά δήλωσε ότι θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση στο μέλλον είναι οι παράγοντες που οδήγησαν στην επιδίκαση  του ποσού αυτού ως ηθική βλάβη, το οποίο πριν από λίγα χρόνια θα χαρακτηριζόταν μικρό.

Είναι  γεγονός ότι τα ποσά που επιδικάζονται ως ηθική βλάβη είναι μεγαλύτερα όταν ο παθών έχει ολοκληρώσει την αποθεραπεία του και  η υγεία του έχει αποκατασταθεί.

Γεγονός είναι, επίσης, ότι χρόνο με το χρόνο τα ποσά που επιδικάζουν τα δικαστήρια για ηθική βλάβη μειώνονται λόγω της οικονομικής κρίσης που βιώνει η Ελλάδα, την οποία ασφαλώς οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους οι δικαστές.

Ας δούμε το σύντομο απόσπασμα για την επιδίκαση του ποσού των 7.000€ λόγω ηθικής βλάβης της σχετικής δικαστικής απόφασης:

Ο ενάγων είναι αναγκαίο να υποβληθεί σε αρθροσκοπικές επεμβάσεις για την αποκατάσταση των παθήσεων των ανωτέρω τριών αρθρώσεων που του κατέλειπε ο ανωτέρω τραυματισμός του από το τροχαίο ατύχημα, στις οποίες θα υποβληθεί στο άμεσο μέλλον. Το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση, τον τραυματισμό που υπέστη ο ενάγων, την ηλικία του κατά την ημέρα του ατυχήματος και την έλλειψη υπαιτιότητας στο πρόσωπό του για την πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος, κρίνει ότι αυτός υπέστη ηθική βλάβη συνεπεία της σφοδρότητας της σύγκρουσης, καθώς και της ψυχικής και σωματικής ταλαιπωρίας στην οποία υποβλήθηκε, προς αποκατάσταση της οποίας πρέπει να επιδικαστεί σ’ αυτόν το ποσό των 7.000 ευρώ, το οποίο – μετά τη στάθμιση των κατά νόμο στοιχείων – κρίνεται εύλογο.

Σε παλαιότερα άρθρα μας είχαμε δει περιπτώσεις ηθικής βλάβης λόγω ρήξης συνδέσμου γόνατος και ηθικής βλάβης λόγω κατάγματος στα πλευρά

Στο σύνδεσμο  που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τη διεύθυνση του δικηγορικού γραφείου Ασλανίδη Στέφανου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Επιδίκαση αποζημίωσης ποσού 7.000€ λόγω ηθικής βλάβης για  μελλοντική υποβολή σε αρθροσκόπηση.