Ο υπαίτιος για το τροχαίο ατύχημα οδηγός απαλλάσσεται από την ευθύνη του λόγω μέθης εφόσον η οδηγική του ικανότητα δεν μειώθηκε από την κατανάλωση αλκοόλ.

Απαλλαγή από την ευθύνη λόγω μέθης σημαίνει ότι ο οδηγός δεν υποχρεώνεται να αποζημιώσει την ασφαλιστική του εταιρία για την αποζημίωση που η ασφαλιστική εταιρία κατέβαλε στους παθόντες από το τροχαίο ατύχημα.

Κρίσιμα στοιχεία για την απαλλαγή του υπαίτιου οδηγού από την ευθύνη του λόγω μέθης έναντι της ασφαλιστικής του εταιρίας είναι αφενός το ποσοστό αλκοόλ που ανιχνεύτηκε στο αίμα του, αφετέρου η οδηγική του συμπεριφορά κατά το τροχαίο ατύχημα και αμέσως μετά από αυτό.

Ας δούμε το απόσπασμα μιας σχετικής δικαστικής απόφασης που κρίνει ότι ο οδηγός είναι αποκλειστικά υπαίτιος για το ατύχημα, αλλά στην υπαιτιότητά του αυτή δεν συντέλεσε η κατανάλωση αλκοόλ:

Αποκλειστικά υπαίτιος του τροχαίου ατυχήματος είναι ο πρώτος εναγόμενος, ο οποίος επέδειξε αμελή οδηγική συμπεριφορά, καθόσον, κινούμενος με ταχύτητα αγγίζουσα τα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα, αρκετά ανώτερη από το επιτρεπόμενο για την περιοχή όριο ταχύτητας των 50 χιλιομέτρων ανά ώρα και ενώ επικρατούσαν αντίξοες συνθήκες (βροχόπτωση με συνέπεια ολισθηρό οδόστρωμα και μειωμένη ορατότητα), εξετράπη της πορείας του και εισήλθε εντελώς αιφνίδια στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου εκινείτο το προαναφερόμενο όχημα του ενάγοντα, αιφνιδιάζοντας τον τελευταίο, ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, επεχείρησε άμεσα τροχοπέδηση και αποφευκτικό ελιγμό προς τα δεξιά, χωρίς, όμως, ν΄ αποφύγει τη σύγκρουση.

Στην προπεριγραφόμενη αμελή οδηγική συμπεριφορά του πρώτου εναγομένου δεν συνετέλεσε, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, το γεγονός ότι, υποβληθέντος του τελευταίου σε αιμοληψία, για ανίχνευση στο αίμα του και προσδιορισμό αλκοόλης, δύο ώρες, περίπου, μετά το προπεριγραφόμενο τροχαίο ατύχημα διαπιστώθηκε στο αίμα του ποσότητα αλκοόλης σε ποσοστό 0,51%, ενώ, κατά την επανεξέταση του ίδιου δείγματος αίματος, που διενεργήθηκε στις …., κατόπιν αίτησης του ιδίου, βρέθηκε ποσότητα αλκοόλης, σε ποσοστό 0,50% του γραμμαρίου ανά λίτρο αίματος, καθόσον αφενός μεν το ποσοστό αυτό βρίσκεται στα όρια του άρθρου 42 του ν. 2696/1999, αφετέρου δε, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, τα οποία λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα από το παρόν Δικαστήριο, δεν κρίνεται ότι με τόσο χαμηλή περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα, είναι δυνατόν να επηρεασθεί δραστικά η οδηγική συμπεριφορά ενός νέου (ηλικίας 47 ετών, περίπου, κατά το χρόνο του συμβάντος) και υγιούς ανθρώπου. Δεν τελούσε, συνεπώς, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, σε αιτιώδη συνάφεια με την επέλευση του τροχαίου ατυχήματος, η ύπαρξη της ανωτέρω ποσότητας οινοπνεύματος στο αίμα του πρώτου εναγομένου.

Υπενθυμίζουμε ότι παλαιότερα είχαμε εξετάσκει και την περίπτωση οδηγού υπό την επίδραση τοξικών ουσιών

Πατήστε το κατωτέρω link, εάν επιθυμειτε να πληροφορηθείτε για τις υπηρεσίες του δικηγορικού γραφείου μας που ειδικεύεται στα τροχαία ατυχήματα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η κατανάλωση αλκοόλ εφόσον δεν επηρεάζει την υπαιτιότητα του οδηγού δεν δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης της ασφαλιστικής εταιρίας λόγω μέθης