Η ασφαλιστική εταιρία αξιώνει αποζημίωση όταν ο ασφαλισμένος οδηγός τελεί υπό την επίδραση τοξικών ουσιών. Η σύμβαση ασφάλισης αυτοκινήτου σε μία τέτοια περίπτωση δεν καλύπτει τον ασφαλισμένο αν προκαλέσει τροχαίο ατύχημα.

Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια; Σημαίνει ότι η ασφαλιστική εταιρία του οδηγού που τελούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών και προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα είναι μεν υποχρεωμένη να καταβάλει την αποζημίωση στον παθόντα τρίτο όπως σε κάθε περίπτωση, αλλά δικαιούται να αναζητήσει ως αποζημίωση από το δικό της ασφαλισμένο υπαίτιο οδηγό και τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου  ό,τι κατέβαλε στον  παθόντα  τρίτο επειδή ακριβώς ο οδηγός οδηγούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών.

Ο τρίτος, δηλαδή το θύμα του τροχαίου ατυχήματος, δεν χάνει κάποιο δικαίωμα, ούτε η αποζημίωση του επηρεάζεται  από το γεγονός ότι ο υπαίτιος οδηγός τελούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών. Θα  αποζημιωθεί κανονικά όπως σε κάθε τροχαίο ατύχημα.

Ο ιδιοκτήτης όμως και ο οδηγός που τελούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών και προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα δεν καλύπτονται από τη σύμβαση ασφάλισης του αυτοκινήτου τους και πρέπει να αποζημιώσουν τη δική τους ασφαλιστική εταιρία για τη ζημία που προκάλεσαν, δηλαδή για κάθε ποσό που η ασφαλιστική εταιρία κατέβαλε στον παθόντα.

Η ανίχνευση των τοξικών ουσιών γίνεται με εξέταση του αίματος και  των ούρων του οδηγού σε εργαστήρια της εγκληματολογικής υπηρεσίας, της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, των πανεπιστημίων κλπ.

Ο νόμος δεν ορίζει ελάχιστο επιτρεπτό όριο ανίχνευσης τοξικών ουσιών. Εάν λοιπόν βρεθούν τοξικές ουσίες, υπάρχει πρόβλημα για τον οδηγό ως προς την ασφαλιστική του κάλυψη.

Πάντως το γεγονός ότι ανιχνεύτηκαν τοξικές ουσίες στο αίμα κάποιου οδηγού δεν σημαίνει αυτομάτως ότι αυτός ο οδηγός είναι υπαίτιος για το τροχαίο ατύχημα.

Τι μπορεί να κάνει ο οδηγός εάν πράγματι βαρύνεται με υπαιτιότητα για το τροχαίο ατύχημα; Να αποδείξει ότι δεν τελούσε υπό την επίδραση των τοξικών ουσιών αλλά αντιθέτως ήταν ένας νηφάλιος οδηγός που απλώς έκανε ένα οδηγικό λάθος και προκάλεσε το τροχαίο ατύχημα.

Στην υπεράσπιση του οδηγού βοηθά ιδιαίτερα αν καταφέρει να αποδείξει την ανάγκη λήψης της τοξικής ουσίας για ιατρικούς λόγους, δηλαδή αν αποδείξει ότι η τοξική ουσία καταναλώθηκε μέσω φαρμάκου αναγκαίου για ιατρικούς λόγους.

Στην κατωτέρω δικαστική απόφαση πάντως κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Έτσι ο ασφαλισμένος καλείται να καταβάλει ως αποζημίωση στη δική του ασφαλιστική εταιρία ότι εκείνη κατέβαλε στους συγγενείς του θύματος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 β’ παρ. 1 εδ. β’ του Ν. 489/1976, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007 εξαιρούνται από την ασφάλιση ζημιές που προκαλούνται από οδηγό, ο οποίος κατά το χρόνο του τροχαίου ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών κατά παράβαση του Ν. 2629/1999 του ΚΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 2963/2001, εφόσον η συγκεκριμένη παράβαση τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος. Ο όρος αυτός ισχύει για όλους, όσους καλύπτει η ένδικη σύμβαση ασφαλίσεως διότι με τη ρητή αναφορά των διατάξεων του νόμου απέκτησε συμβατική ισχύ.

Την ίδια ημέρα που συνέβη το ένδικο τροχαίο ατύχημα ελήφθη από τον οδηγό του αυτοκίνητου ποσότητα αίματος και ούρων για ανίχνευση αλκοόλης και τοξικών ουσιών. Όπως προκύπτει από το εργαστήριο τοξικολογίας στα ούρα του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκίνητου  βρέθηκε ποσότητα ψευδαισθησιογόνων – παραισθησιογόνων και συγκεκριμένα 11-nor-D9-THC-9-καρβοξυλικό οξύ, που είναι μεταβολίτης της Δ9 τετραϋδροκανναβινόλης.

Οι διατάξεις που προσδιορίζουν τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται για να διαπιστωθεί στη ποινική δίκη αν ο δράστης τελούσε υπό την επίδραση τοξικών ουσιών κατά την τέλεση του αδικήματος δεν είναι θεμελιωτικές της σχετικής αστικής αγωγής.

Η απόδειξη, ότι ο οδηγός του ζημιογόνου αυτοκινήτου τελούσε κατά το τροχαίο ατύχημα υπό την επίδραση τοξικών ουσιών μπορεί να προκύψει και από άλλα αποδεικτικά μέσα που θσ αναφέρονται στην απόφαση του Δικαστηρίου της ουσίας, ενώ την εργαστηριακή εξέταση για ανίχνευση τοξικών ουσιών μπορεί να συνεκτιμήσει το Δικαστήριο της ουσίας και ως δικαστικό τεκμήριο.

Στην προκειμένη περίπτωση εκτιμώντας τις περιστάσεις του τροχαίου ατυχήματος και ειδικότερα την παραβίαση εκ μέρους του οδηγού του ζημιογόνου αυτοκινήτου του ερυθρού σηματοδότη καθώς και την είσοδό του στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της λεωφόρου Ποσειδώνος με μεγάλη κυκλοφορία οχημάτων, ενώ τα οχήματα που εκινούντο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας είχαν φωτεινό σηματοδότη με πράσινη ένδειξη, το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι ο εκκαλών – πρώτος εναγόμενος ήταν υπό την επήρεια της ναρκωτικής ουσίας που προαναφέρθηκε, η οποία και επηρέασε τη συμπεριφορά του ως οδηγού με συνέπεια οι αγωγικές αξιώσεις, που απορρέουν από τον θανάσιμο τραυματισμόν του οδηγού της μοτοσικλέτας να μην καλύπτονται από την ασφαλιστική σύμβαση.

Επομένως πρέπει να γίνει δεκτή και ως ουσία βάσιμη η κρινόμενη αγωγή της ασφαλιστικής εταιρίας και να αναγνωρισθεί η υποχρέωση του πρώτου εναγομένου να καταβάλει στην ενάγουσα ασφαλιστική εταιρία το ποσό των 200.000 ευρώ που κατέβαλε η ασφαλιστική εταιρία στην οικογένεια του θανόντος με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφληση.

Με την πρώτη ευκαιρία θα κάνουμε μια αναλυτικότερη παρουσίαση για το ποιες είναι οι τοξικές ουσίες, πώς γίνεται η διαδικασία ανίχνευσής τους και ποια δικαιώματα έχει ο  κατηγορούμενος οδηγός. Θα δούμε με πραγματικά παραδείγματα πότε ο οδηγός τελεί υπό την επίδραση τοξικών ουσιών και πότε όχι.

Προς  το παρόν ίσως θα  σας  ενδιέφερε να δείτε και την περίπτωση που ο οδηγός τελεί υπό την επίδραση αλκοόλ

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε κλικ για θα βρείτε το δικηγορικό μας γραφείο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο οδηγός που  προκαλεί τροχαίο ατύχημα  τελώντας υπό την επίδραση τοξικών ουσιών οφείλει να αποζημιώσει τη δική του ασφαλιστική εταιρία