Η αποζημίωση σε τραυματισμό από τροχαίο ατύχημα καλύπτει τη φροντίδα που η αδελφή παρέχει στον τραυματία αδελφό της.

Δεν  πρόκειται για πραγματική δαπάνη, διότι η αδελφή του τραυματία δεν ζήτησε ούτε και έλαβε αμοιβή για τη φροντίδα που πρόσφερε στον τραυματία αδελφό της. Συνεπώς ο τραυματίας αδελφός δεν  αναγκάστηκε να προβεί σε δαπάνη πρόσληψης οικιακής βοηθού ή νοσοκόμου.

Όμως το γεγονός ότι η  αδελφή φρόντισε τον αδελφό της από λόγους ηθικού καθήκοντος δεν θα μπορούσε να λειτουργεί υπέρ του υπαίτιου οδηγού για το τροχαίο ατύχημα ή της ασφαλιστικής του εταιρίας που όφειλαν να καλύψουν τη σχετική δαπάνη για τη φροντίδα του τραυματία.

Με αυτό το σκεπτικό τα δικαστήρια επιδικάζουν αποζημίωση για την πλασματική δαπάνη λήψης υπηρεσιών τρίτου προσώπου.

Ας δούμε ένα σύντομο απόσπασμα δικαστικής απόφασης για την αποζημίωση της φροντίδας που η αδελφή παρείχε σε τραυματία αδελφό της:

Εξαιτίας της σύγκρουσης ο ενάγων τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γ.Ν. «….» όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη κάταγμα έξω κνημιαίου κονδύλου του γόνατος του αριστερού ποδιού. Την ίδια ημέρα ο ενάγων υπεβλήθη σε επέμβαση εσωτερικής οστεοσύνθεσης με την τοποθέτηση λάμας και βιδών στο πόδι του, παρέμεινε δε για νοσηλεία μέχρι τις …., του χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή, του εδόθησαν οδηγίες για επανέλεγχο στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου και του συνέστησαν να πραγματοποιήσει φυσιοθεραπείες.

Για χρονικό διάστημα 3 μηνών μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο ο ενάγων μετακόμισε στην οικία του ανεψιού του επί της οδού ……, προκειμένου να έχει την βοήθεια της αδελφής του …… Για το χρονικό αυτό διάστημα ο ενάγων λόγω της φύσης του τραυματισμού του αδυνατούσε να αυτοεξυπηρετηθεί και είχε ανάγκη για βοήθεια τρίτου προσώπου, η οποία καλύφθηκε από την αδελφή του, η οποία του προσέφερε τις υπηρεσίες αυτές με εντατικοποίηση των δυνάμεών της, καθ’ υπέρβαση των οφειλομένων στα πλαίσια της αδελφικής σχέσεως τους, χωρίς την πρόσληψη υποκατάστατης δύναμης [οικιακής βοηθού].

Έτσι ο ενάγων δικαιούται να αξιώσει την αμοιβή που θα κατέβαλε σε τρίτο πρόσωπο που θα του προσέφερε τις υπηρεσίες της οικιακής βοηθού, αμοιβή η οποία ανέρχεται στο ποσό των 600€ μηνιαίως, λαμβανομένου υπόψη ότι η μη καταβολή ανταλλάγματος στην προκείμενη περίπτωση δεν μπορεί να αποβεί προς όφελος του ζημιώσαντος, πολύ περισσότερο μάλιστα, αφού η παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν απέβλεψε σε απόσβεση της σχετικής υποχρέωσης. Κατά συνέπεια η ζημία του ενάγοντα από αυτή την αιτία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.800€.

Παλαιότερα είχαμε δει περιπτώσεις αποζημίωσης  από  τροχαίο ατύχημα για  τη φροντίδα της μητέρας προς τον τραυματία υιό ή για τη φροντίδα του τραυματία από την οικογένειά του .

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το Δικηγορικό γραφείο Στέφανου Ασλανίδη απλά πατήστε  το σύνδεσμο.

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Η φροντίδα του τραυματία από την αδελφή του δημιουργεί αξίωση αποζημίωσης για υπηρεσίες τρίτου προσώπου λόγω τροχαίου ατυχήματος