Η δαπάνη για φυσιοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του τραυματία τροχαίου ατυχήματος και όχι στο φυσιοθεραπευτήριο περιλαμβάνεται στην αξίωση αποζημίωσης.

Στα περισσότερα τροχαία ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό (όπως είναι τα κατάγματα, η ρήξη χιαστών, η ρήξη συνδέσμου, η ρήξη μηνίσκου, η εξάρθρωση ώμου κλπ) αναγκαία για την αποκατάσταση της κινητικής ικανότητας του τραυματία είναι η υποβολή του σε πρόγραμμα με φυσιοθεραπείες.

Η δαπάνη για φυσιοθεραπείες καλύπτεται κατά κανόνα από το ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο υπάγεται το θύμα του τροχαίου ατυχήματος. Ωστόσο εάν το ασφαλιστικό ταμείο για κάποιο λόγο δεν καλύψει τη δαπάνη για φυσιοθεραπείες , ο τραυματίας έχει κάθε δικαίωμα να αναζητήσει τη σχετική δαπάνη στην αποζημίωση που δικαιούται να λάβει από την ασφαλιστική εταιρία εξ αιτίας του τραυματισμού του στο τροχαίο ατύχημα.

Οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις που ο τραυματίας δεν θα δικαιούται να λάβει τη δαπάνη φυσιοθεραπειών από  κάποιο ασφαλιστικό ταμείο είναι είτε επειδή είναι ανασφάλιστος, είτε επειδή οι φυσιοθεραπείες πρέπει να γίνουν στο σπίτι του για κάποιο χρονικό διάστημα και το ασφαλιστικό ταμείο δεν προβλέπει τέτοια δαπάνη και δεν καλύπτει τέτοια αιτία.

Όποια και αν είναι η αιτία που το ασφαλιστικό ταμείο αρνείται να καλύψει τη σχετική δαπάνη φυσιοθεραπειών, ο τραυματίας έχει  κάθε δικαίωμα να διεκδικήσει με την αποζημίωση του κάθε ποσό που κατέβαλε για τις φυσιοθεραπείες.

Σε παλαιότερη ανάρτησή μας είχαμε δει την  αντίστοιχη αξίωση αποζημίωσης για τα έξοδα μετάβασης του τραυματία στο νοσοκομείο

Ας δούμε μία δικαστική απόφαση που εξετάζει το δικαίωμα του τραυματία από τροχαίο ατύχημανα αποζημιωθεί για τη δαπάνη που κατέβαλε για φυσιοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του:

«Συνεπεία του σοβαρού τραυματισμού του, κυρίως στην περιοχή του δεξιού γόνατος, όπου υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού και έξω πλαγίου συνδέσμου, από το τροχαίο ατύχημα ο ενάγων υποβλήθηκε αρχικά σε συντηρητική θεραπεία και ακολούθως σε χειρουργική επέμβαση συνδεσμοπλαστικής.

Σύμφωνα με τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών του ο ενάγων υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει εντατικό πρόγραμμα φυσιοθεραπειών για την αντιμετώπιση των σοβαρών κινητικών του προβλημάτων.

Το πρόγραμμα φυσιοθεραπειών περιελάμβανε Laser, Tens, διαθερμίες και κινησιομαλάξεις και πραγματοποιήθηκε από το φυσιοθεραπευτή Φ.Θ., τόσο στο φυσιοθεραπευτήριό του όσο και στην οικία του ενάγοντος.

Το κόστος του ανωτέρω προγράμματος φυσιοθεραπειών στο φυσιοθεραπευτήριο κάλυψε ο ασφαλιστικός φορέας του ενάγοντος στον οποίο ήταν έμμεσα ασφαλισμένος.

Το κόστος των είκοσι φυσιοθεραπειών στην οικία του ενάγοντος που πραγματοποιήθηκαν σε χρονικό διάστημα 80 ημερών ανήλθε  στο ποσό των 800 ευρώ (20 συνεδρίες Χ 40 ευρώ / συνεδρία) και δεν καλύφθηκε από τον ανωτέρω ασφαλιστικό φορέα.

Συνεπώς, ο ενάγων δικαιούται να αξιώσει το παραπάνω ποσό από τους εναγόμενους ως δαπάνη φυσιοθεραπειών«.

Έχετε  κάποια απορία που θα θέλατε να συζητήσετε με το δικηγορικό γραφείο μας;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Εάν το ασφαλιστικό ταμείο δεν καλύπτει φυσιοθεραπείες στο σπίτι, ο τραυματίας δικαιούται από την ασφαλιστική εταιρία τη δαπάνη για φυσιοθεραπείες στο σπίτι ως αποζημίωση από τον τραυματισμό στο τροχαίο ατύχημα