Η αποζημίωση του τραυματία από τροχαίο ατύχημα καλύπτει τις ιατρικές δαπάνες, τα έξοδα μετακινήσεων και τα κατεστραμμένα προσωπικά αντικείμενα του τραυματία.

Ως ιατρικές δαπάνες νοείται κάθε ποσό που δαπάνησε ο τραυματίας για την αποθεραπεία του, εφόσον καλύπτεται από νόμιμη απόδειξη. Εάν κάποια ιατρική δαπάνη καλύφτηκε από τον ασφαλιστικό του φορέα (πχ ΕΟΠΥΥ), ο τραυματίας δικαιούται ό,τι επιπλέον δαπάνησε. Εάν ο τραυματίας επέλεξε να νοσηλευτεί σε ιδιωτικό νοσοκομείο δικαιούται τη διαφορά των νοσηλίων που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ.

Ως έξοδα μετακίνησης εννοούμε κάθε δαπάνη που κάνει ο τραυματίας για αναγκαία μετακίνησή του, για μετακίνηση δηλαδή που πρέπει να γίνει, όπως η μετάβαση στο νοσοκομείο για επανεξέταση, στο ιατρείο του ιδιώτη θεράποντος ιατρού, στο φυσιοθεραπευτήριο, κλπ. Και για τη δαπάνη αυτή χρήσιμο (αλλά όχι αναγκαίο) είναι να υπάρχουν νόμιμες αποδείξεις, όπως αποδείξεις ταξί, απόδειξη ασθενοφόρου κλπ.

Ο τραυματίας δικαιούται επίσης αποζημίωση για ό,τι έφερε μαζί του κατά τη στιγμή του τροχαίου ατυχήματος και καταστράφηκε, όπως τα γυαλιά οράσεως, τα ρούχα κλπ.

Στην απόφαση που θα δούμε ο τραυματίας λαμβάνει αποζημίωση για τις δαπάνες που έκανε για να μετακινηθεί αρκετές φορές στην Αθήνα προκειμένου να εξεταστεί σε δημόσιο νοσοκομείο, παρότι δεν κατοικεί στην Αθήνα αλλά σε άλλη πόλη, για τις δαπάνες που έκανε στο νοσοκομείο για τις αναγκαίες εξετάσεις του, καθώς και για τα γυαλιά οράσεως που καταστράφηκαν στο τροχαίο ατύχημα.

Ας δούμε συνοπτικά την δικαστική απόφαση με το ποσό της αποζημίωσης του τραυματία για τις ανωτέρω αιτίες:

Εξαιτίας του επίδικου τροχαίου ατυχήματος ο παθών υπέστη αποκόλληση αμφιβληστροειδούς αριστερού οφθαλμού, πολλαπλά θλαστικά τραύματα αριστερού κάτω βλεφάρου, αριστερής ζυγωματικής χώρας, δεξιάς πλευράς άνω χείλους και έσω επιφάνειας αυτού. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο …, όπου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και διαπιστώθηκαν οι ανωτέρω σωματικές κακώσεις του.

Εξαιτίας αυτών των κακώσεών του χορηγήθηκε σε αυτόν αναρρωτική άδεια δέκα ημερών.

Στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος εκδηλώθηκαν επιπλοκές και επιδεινώθηκε η κατάσταση του αριστερού οφθαλμού του.

Ο παθών μετέβη στην Αθήνα για να υποβληθεί σε καλύτερη ιατρική παρακολούθηση και εισήλθε στην Οφθαλμολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου …. όπου νοσηλεύτηκε εξαιτίας της αποκόλλησης του αμφιβληστροειδούς του αριστερού οφθαλμού.

Στη διάρκεια της εκεί νοσηλείας του ο παθών υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια, επειδή κρίθηκε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν καλή, χορηγήθηκε σ’ αυτόν νέα αναρρωτική άδεια 60 ημερών.

Στη συνέχεια, επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν είχε επέλθει ίαση του παθόντος, χορηγήθηκε σ’ αυτόν νέα αναρρωτική άδεια 30 ημερών και στη συνέχει νέα αναρρωτική άδεια 60 ημερών.

Στη διάρκεια της νοσηλείας του ο παθών δαπάνησε τα εξής χρηματικά ποσά:

ι) Για 4 ιατρικές εξετάσεις στην  Οφθαλμολογική Κλινική του ανωτέρω νοσοκομείου στην Αθήνα δαπάνησε το συνολικό ποσό των 84 ευρώ, ήτοι: 75€ για επίσκεψη σε απογευματινό ιατρείο και  3€ Χ 3 παρακλινικές εξετάσεις στην Οφθαλμολογική Κλινική = 9€ για παρακλινικές εξετάσεις στην Οφθαλμολογική Κλινική.

ιι) Για να μεταβεί στην Αθήνα και να επιστρέψει με Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο πατέρας του, προκειμένου να εξεταστεί εκεί από τους θεράποντες ιατρούς του, δαπάνησε το συνολικό ποσό των 560 ευρώ, ήτοι από 80€ για κάθε μετακίνηση επί 7 μετακινήσεις.

ιιι) Για να αγοράσει καινούργια γυαλιά οράσεως, επειδή τα γυαλιά οράσεως που φορούσε κατά τη στιγμή του ατυχήματος καταστράφηκαν, δαπάνησε το ποσό των 250€. Επομένως εξαιτίας του επίδικου τροχαίου ατυχήματος ο ενάγων υπέστη συνολική θετική ζημία ποσού ( 84 + 560 + 250 = ) 894€.

Σε μελλοντικές μας αναρτήσεις θα δούμε και άλλα παραδείγματα δαπανών που  περιλαμβάνονται στην αποζημίωση του τραυματία τροχαίου ατυχήματος

Ψάχνετε για δικηγόρο αποζημιώσεων ειδικό στο τροχαίο ατύχημα;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι ιατρικές δαπάνες, τα έξοδα μετακινήσεως και τα κατεστραμμένα προσωπικά αντικείμενα περιλαμβάνονται στο ποσό αποζημίωσης που δικαιούται ο τραυματίας τροχαίου ατυχήματος