Η υπαιτιότητα για τον τραυματισμό ανήλικου πεζού που διέσχιζε το δρόμο κινούμενος εκτός διάβασης πεζών είναι το ζήτημα που θα συζητήσουμε σήμερα.

Ο ανήλικος πεζός διέσχιζε το δρόμο έχοντας αγοράσει ψωμί από το αρτοποιείο της γειτονιάς του, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν στο απέναντι ως προς την πορεία του ανήλικου πεζού ρεύμα κυκλοφορίας παρέσυρε τον ανήλικο πεζό και τον εκτίναξε σε απόσταση αρκετών μέτρων.

Ο ανήλικος πεζός κινούνταν εκτός διάβασης πεζών, σε δρόμο χωρίς φωτεινό σηματοδότη. Κατά συνέπεια ο ανήλικος πεζός διέσχιζε το δρόμο κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ.

Υπό αυτά τα πραγματικά περιστατικά δικαιούται αποζημίωση ο ανήλικος πεζός για τον τραυματισμό του από τροχαίο ατύχημα εκτός διάβασης πεζών και φωτεινού σηματοδότη;

Για να μπορέσει να διεκδικήσει ο ανήλικος πεζός αποζημίωση για τον τραυματισμό του θα πρέπει πρώτα να αποδειχτεί υπαιτιότητα του οδηγού του αυτοκινήτου που τραυμάτισε τον ανήλικο πεζό.

Η υπαιτιότητα του οδηγού του αυτοκινήτου που τραυμάτισε τον ανήλικο πεζό εκτός της διάβασης πεζών προϋποθέτει ότι ο οδηγός έπρεπε και μπορούσε να αποτρέψει τον τραυματισμό του ανήλικου πεζού παρότι το τροχαίο ατύχημα συνέβη εκτός της διάβασης πεζών.

Ας δούμε μέσα από μία ενδιαφέρουσα δικαστική απόφαση την αιτιολόγηση της ευθύνης του οδηγού του αυτοκινήτου που τραυμάτισε τον ανήλικο πεζό :

«Την …. και περί ώρα … ο ανήλικος πεζός στεκόταν κρατώντας στο χέρι του μία πλαστική σακούλα με ψωμί, στο πεζοδρόμιο της οδού …, έξω από το αρτοποιείο που βρίσκεται στην πλευρά του ρεύματος κυκλοφορίας της κατεύθυνσης από λεωφόρο …. προς λεωφόρο …, λίγα μέτρα προ της διασταυρώσεως της ως άνω οδού με την οδό …

Η ως άνω οδός στο σημείο του ατυχήματος είναι οδός διπλής κατευθύνσεως, με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, χωρίς διαχωριστικό ανάμεσα στις λωρίδες κυκλοφορίας, συνολικού πλάτους οδοστρώματος 8,3 μέτρων, με ανωφέρεια μικρής κλίσης.

Δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος υπάρχει πεζοδρόμιο, πλάτους 2,30 – 2,00 μέτρων αντίστοιχα.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 20 Ν. 2696/99 ορίζεται σε 50 χλμ/ ώρα, δεδομένου ότι πρόκειται για κατοικημένη περιοχή.

Περαιτέρω στο ως άνω σημείο, όπως προαναφέρθηκε, δεν υφίσταται ευκρινής διαγράμμιση επί της οδού , αλλά ούτε και διάβαση πεζών, μολονότι και από τις δύο πλευρές της οδού υπάρχουν εμπορικά καταστήματα και συνεχής κίνηση αυτοκινήτων και πεζών λόγω της διασταυρώσεως των οδών.

Το επίδικο τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα στο ως άνω σημείο, κατά τη στιγμή που ο ανήλικος πεζός επιχείρησε να διασχίσει την οδό … Συγκεκριμένα, αυτός διέσχιζε το ρεύμα κυκλοφορίας της ως άνω οδού με κατεύθυνση προς το απέναντι πεζοδρόμιο, όταν ο πρώτος εναγόμενος, οδηγώντας το υπ αρίθμ. κυκλοφορίας … ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, το οποίο ήταν ασφαλισμένο για την έναντι τρίτων ευθύνη στη δεύτερη των εναγόμενων ασφαλιστική εταιρείά και κινούμενος επί της αυτής οδού με κατεύθυνση προς λεωφόρο … επέπεσε επί του ανηλίκου πεζού, εκτινάσσοντας το σώμα του ανήλικου πεζού σε απόασταση αρκετών μέτρων στο οδόστρωμα της οδού .

Όσον αφορά δε, την σχετικώς με την πρόκληση του ατυχήματος υπαιτιότητα, το δικαστήριο κρίνει ότι σ’ αυτό συνετέλεσαν τόσο ο οδηγός του αυτοκινήτου, όσο και ο ανήλικος πεζός.

Ειδικότερα , αναφορικώς με την υπαιτιότητα του οδηγού του αυτοκινήτου το δικαστήριο πείθεται από την κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα ο οποίος κατέθεσε ότι το όχημα αυτού εκινείτο με αυξημένη ταχύτητα, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την εκτίναξη του σώματος του ανηλίκου αρκετά μέτρα μακριά από το σημείο της πρόσκρουσης και οδηγεί το Δικαστήριο στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω ταχύτητα ήταν πάνω από το όριο του επιτρεπτού για τη συγκεκριμένη περιοχή, όπου η οδήγηση επιβάλλεται να γίνεται με ιδιαιτέρως προσεκτικό τρόπο, λόγω του συνδυασμού παραγόντων που εγκυμονούν στην αντίθετη περίπτωση αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. Οι παράγοντες αυτοί είναι η πυκνή δόμηση της περιοχής, ο εμπορικός χαρακτήρας της ως άνω οδού, η διασταύρωση αυτής μετά της οδού … και η ανυπαρξία διαβάσεως στο συγκεκριμένο σημείο.

Ωστόσο στην πρόκληση του τροχαίου ατυχήματος συνετέλεσε και η συμπεριφορά του ανηλίκου πεζού , ο οποίος λόγω και του νεαρού της ηλικίας, δεν μπόρεσε να εκτιμήσει το ύψος της ταχύτητας του αυτοκινήτου , ώστε να διασχίσει ασφαλώς την οδό, με αποτέλεσμα το εν λόγω όχημα να επιπέσει επ’ αυτού, ενώ αυτός διέσχιζε το δεύτερο ρεύμα κυκλοφορίας της ιδίας οδού , έχοντας ήδη διέλθει το πρώτο ρεύμα κυκλοφορίας της οδού .

Όσον αφορά δε την επίκληση υπό των εναγομένων περί κινούμενου φορτηγού επί της οδού, το οποίο εμπόδιζε την ορατότητα του οδηγού του αυτοκινήτου, το δικαστήριο απορρίπτει το σχετικό ισχυρισμό ως ουσία αβάσιμο, αφού δεν προσκομίζεται κανένα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο.

Εκ της εξετάσεως του ανηλίκου πεζού ενώπιον του Αστυνομικού Τμήματος προκύπτει η ύπαρξη σταθμευμένου φορτηγού επί του χώρου του αρτοποιείου, η οποία επιβεβαιώνεται από την επεξεργασία βιντεοληπτικού υλικού από το κλειστό κύκλωμα επιτήρησης των χώρων του προαναφερόμενου αρτοποιείου και το οποίο δεν εμπόδιζε την ορατότητα του οδηγού αυτοκινήτου, ως εκ της θέσεως σταθμεύσεώς του.

Υπό τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά του τροχαίου ατυχήματος , τα οποία βρίσκονται σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια με το επελθόν ζημιογόνο αποτέλεσμα , το τροχαίο ατύχημα, όπως προαναφέρθηκε, οφείλεται προεχόντως στην αμελή οδήγηση του πρώτου εναγόμενου οδηγού του αυτοκινήτου, ο οποίος δεν οδηγούσε με σύνεση έχοντας διαρκώς τεταμένη την προσοχή του, ούτε ασκούσε τον έλεγχο και την εποπτεία του οχήματος του για να μπορέσει κάθε στιγμή να εκτελέσει τους αναγκαίους χειρισμούς και να είναι σε θέση να διακόψει την πορεία του πριν από οποιονδήποτε κίνδυνο, κατά παράβαση των άρθρων 12 παρ. 1 , 19 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ.

Συνυπαίτιος όμως και ο πεζός , στον οποίο λόγω της ηλικίας του μπορεί να καταλογισθεί υπαιτιότητα για παράβαση του άρθρου 38 παρ. 4 εδ. δ’ και ε’ του Κ.Ο.Κ. , ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την ως άνω οδό και μάλιστα από σημείο, όπου δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών, χωρίς να υπολογίσει την απόσταση του αυτοκινήτου που πλησίαζε και την ταχύτητά του και χωρίς να βεβαιωθεί ότι δεν θα παρακωλύσει την κυκλοφορία και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας , αλλά και ότι δεν θα διακινδυνεύσει και τη δική του σωματική ακεραιότητα. Η συντρέχουσα αυτή αμέλεια του παθόντος πρέπει να προσδιορισθεί στο ποσοστό του 30%, δεκτής γενομένης ως ουσία βάσιμου της ενστάσεως συνυπαιτιότητος της προτεινομένης επικουρικώς από τους εναγόμενους.

Περαιτέρω ουδόλως αποδεικνύεται παραμέληση της εποπτείας των γονέων του ανηλίκου , αφού ο ανήλικος πεζός , βάση της ηλικίας του και της εξ’ αυτής ωριμότητάς του, της μορφώσεώς του ως μαθητής τάξεως Γυμνασίου, της φυσικής και κοινωνικής του ανάπτυξης μπορούσε να κυκλοφορεί μόνος στους δρόμους και ιδιαίτερα στην περιφέρεια του, όπως το αρτοποιείο της γειτονιάς του , που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από την οικία του, χωρίς να είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από τους γονείς του, απορριπτομένης της σχετικής ενστάσεως των εναγομένων , ως ουσία αβασίμου.»

Στην επόμενη ανάρτησή μας θα δούμε πώς αποζημιώθηκε ο ανήλικος πεζός για τον τραυματισμό του από το τροχαίο ατύχημα που συνέβη εκτός της διάβασης πεζών.

Σε παλαιότερες αναρτήσεις μας είχαμε δει τραυματισμό πεζής από τροχαίο ατύχημα κοντά σε διάβαση πεζών και πώς υπολογίζεται η αποζημίωση πεζού για τραυματισμό από τροχαίο ατύχημα .
Σας απασχολεί μήπως κάποια περίπτωση αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό πεζού;

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο ανήλικος πεζός δικαιούται αποζημίωση για τον τραυματισμό του από τροχαίο ατύχημα που συνέβη εκτός διάβασης πεζών.