Πώς αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης μοτοσικλέτας για τις δαπάνες μεταφοράς και φύλαξης της μοτοσικλέτας του μετά το τροχαίο ατύχημα;

Μετά το τροχαίο ατύχημα, η μοτοσικλέτα ενδέχεται να μην μπορεί να κινηθεί αυτοδυνάμως, είτε διότι έχει υποστεί μηχανολογικές βλάβες εξ αιτίας της σύγκρουσης, είτε διότι έχουν προκληθεί εκτεταμένες βλάβες στο σκελετό της που καθιστούν αδύνατη την κυκλοφορία της.

Ακόμη χειρότερη είναι η περίπτωση κατά την οποία ο οδηγός της μοτοσικλέτας έχει τραυματιστεί εξ αιτίας της σύγκρουσης και δεν μπορεί να επιβιβαστεί και να οδηγήσει τη μοτοσικλέτα του.

Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαία η φύλαξη της μοτοσικλέτας σε ασφαλές σημείο και η μεταφορά της μοτοσικλέτας στο μέρος που θα υποδείξει ο ιδιοκτήτης της.

Αναγκαίες για τον ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας είναι και οι σχετικές δαπάνες για τη φύλαξη της μοτοσικλέτας σε χώρο parking και για τη μεταφορά της μοτοσικλέτας από τον τόπο του ατυχήματος.

Ας δούμε μέσα από ένα μικρό απόσπασμα δικαστικής απόφασης πώς αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας για τις δαπάνες φύλαξης και μεταφοράς της μοτοσικλέτας του που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με ασφάλεια μετά το τροχαίο ατύχημα:

«Επίσης, ο ενάγων αναγκάστηκε να δαπανήσει το ποσό των ……€ για τη μεταφορά της δίκυκλης μοτοσικλέτας του από τον τόπο του ατυχήματος στο συνεργείο επισκευής της, καθώς και το ποσό των ….€ για τη φύλαξη της μοτοσικλέτας του μετά το ατύχημα μέχρι ο ιδιοκτήτης να μπορέσει να την παραλάβει, όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές τις υπ’ αριθ. ……. αποδείξεις παροχής υπηρεσιών της εταιρίας ……

Συνολικά ο ιδιοκτήτης δαπάνησε για τη φύλαξη της μοτοσικλέτας μετά το επίδικο τροχαίο ατύχημα και τη μεταφορά της στο συνεργείο για την επισκευή της το συνολικό ποσό των (…. + …. =) ……..€, ζημία που συνδέεται αιτιωδώς με την ένδικη σύγκρουση και πρέπει να του επιδικασθεί ως αποζημίωση τις υλικές του ζημίες που ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας υπέστη εξ αιτίας του τροχαίου ατυχήματος

Σε παλαιότερες αναρτήσεις μας είχαμε εξετάσει και την αξίωση αποζημίωσης οδηγού μοτοσικλέτας για το κράνος, το μπουφάν και τα παπούτσια του που καταστράφηκαν εξ αιτίας του τροχαίου ατυχήματος.
Θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποια υπόθεσης αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα που σας απασχολεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η αποζημίωση του ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας από τροχαίο ατύχημα περιλαμβάνει τις δαπάνες μεταφοράς και φύλαξης της μοτοσικλέτας του.