Ο οδηγός αυτοκινήτου που επιχειρεί αναστροφή και συγκρούεται με μοτοσικλέτα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας είναι αποκλειστικά υπαίτιος για το τροχαίο ατύχημα.

Σημασία για την υπαιτιότητα στο συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα δεν έχει αν η μοτοσικλέτα προσέκρουσε στο αυτοκίνητο που έκανε την  αναστροφή ή αν  το αυτοκίνητο που έκανε την αναστροφή προσέκρουσε στη μοτοσικλέτα, αλλά ποιος οδηγός κινήθηκε αντικανονικά και παραβίασε την προτεραιότητα του άλλου.

Ακόμη και αν ο οδηγός του αυτοκινήτου επιτρεπόταν να επιχειρήσει αναστροφή, εφόσον παρεμπόδισε την πορεία της μοτοσικλέτας που κινούνταν κανονικά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας είναι αποκλειστικά υπαίτιος για το τροχαίο ατύχημα.

Ας δούμε όλα αυτά μέσα από απόσπασμα μιας δικαστικής απόφασης για τροχαίο ατύχημα που προκλήθηκε μετά από αναστροφή αυτοκινήτου το οποίο εισήλθε στην πορεία της μοτοσικλέτας:

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα αποδείξεως που εξετάστηκε στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου (βλ. ταυτάριθμα με την εκκαλουμένη πρακτικά συνεδριάσεως) και όλα ανεξαιρέτως τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, άλλα από τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψη προς άμεση απόδειξη και άλλα (άρθρα 339 σε συνδυασμό προς 395 ΚΠολΔ) για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (μεταξύ των τελευταίων περιλαμβάνονται τα έγγραφα της προηγηθείσας ποινικής προδικασίας), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Στις …. και περί ώρα …. ο ενάγων οδηγώντας τη με αριθμό κυκλ. ….. δίκυκλη μοτοσικλέτα του, κινούνταν επί της οδού Σ. της Α., με κατεύθυνση από την έξοδο της πόλης προς το κέντρο αυτής. Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της ίδιας οδού, κινούνταν ο πρώτος εναγόμενος οδηγώντας το με αριθμό κυκλ. …. ΙΧΕ αυτοκίνητό του.

Στο ύψος του αριθμού … του οικοδομικού τετραγώνου της ως άνω οδού και ενώ τα δυο οχήματα βρίσκονταν στο αυτό περίπου ύψος του δρόμου, αλλά το καθένα στο αντίθετο προς το άλλο ρεύμα πορείας, ο πρώτος εναγόμενος επιχείρησε επιτόπια αναστροφή και εισήλθε στο ρεύμα πορείας του ενάγοντος, με αποτέλεσμα να αιφνιδιάσει αυτόν και να επιπέσει αυτός με το εμπρόσθιο μέρος της μοτοσικλέτας του, επί της πλάγιας δεξιάς πλευράς του αυτοκινήτου του εναγομένου και ο ενάγων να βρεθεί επί του οδοστρώματος της οδού Σ., με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς η μοτοσικλέτα του, ο ίδιος δε να τραυματιστεί.

Υπό τα ανωτέρω εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά, το ατύχημα οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του πρώτου εναγομένου, ο οποίος παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 6, 12, 13 και 21 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.).

Ζητήματα υπαιτιότητας είχαμε δει σε παλαιότερες αναρτήσεις μας σε περιπτώσεις τροχαίου ατυχήματος σε διασταύρωση με stop και λόγω οδήγησης με υπερβολικής ταχύτητας

Βρείτε το δικηγορικό μας γραφείο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: O οδηγός του αυτοκινήτου που επιχείρησε αναστροφή είναι αποκλειστικά υπαίτιος για το τροχαίο ατύχημα με μοτοσικλέτα στο αντίθετο ρεύμα