Για την αποζημίωση των υλικών ζημιών της μοτοσικλέτας δεν είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επισκευή της μοτοσικλέτας.

Ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας μπορεί να αναζητήσει τη σχετική δαπάνη για την αγορά ανταλλακτικών και για τις εργασίες επισκευής επικαλούμενος ότι η επισκευή της μοτοσικλέτας θα γίνει στο μέλλον.

Το μειονέκτημα στην περίπτωση αποζημίωσης των υλικών ζημιών της μοτοσικλέτας για μελλοντική επισκευή είναι ότι ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας δεν μπορεί να αξιώσει στην αποζημίωση το Φ.Π.Α. που θα πρέπει να καταβάλει στο μέλλον όταν επισκευάσει τη μοτοσικλέτα του.

Για ποιο λόγο όμως να διεκδικήσει κάποιος την αποζημίωση των υλικών ζημιών που υπέστη η μοτοσικλέτα του στο τροχαίο ατύχημα ως μελλοντική και να χάσει τη δαπάνη Φ.Π.Α.;

Μπορώ να σκεφτώ αρκετούς λόγους: 1) επειδή δεν έχει χρήματα να επισκευάσει τη μοτοσικλέτα του (περίπτωση που στη σημερινή εποχή δεν είναι και τόσο απίθανη), 2) επειδή δεν θέλει να επισκευάσει τη μοτοσικλέτα αλλά δεν μπορεί να θεμελιώσει και δικαίωμα αποζημίωσης για ολική καταστροφή της μοτοσικλέτας του (περίπτωση που μπορεί να συμβεί αν το κόστος για την επισκευή της μοτοσικλέτας είναι υψηλό αλλά η εμπορική αξία της μοτοσικλέτας ακόμα υψηλότερη) και 3) επειδή την επισκευή θα κάνει ο ιδιοκτήτης της μοτοσικλέτας μόνος του ή μαζί με φίλους του χωρίς να χρειαστεί να εκδοθούν αποδείξεις ή τιμολόγια για την αγορά των ανταλλακτικών ή για τις εργασίες επισκευής της μοτοσικλέτας.

Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις η αποζημίωση για την επισκευή της μοτοσικλέτας θα γίνει βάσει προσφοράς επισκευής της μοτοσικλέτας και θα αποζημιωθεί ως μελλοντική δαπάνη.
Σε επόμενη ανάρτησή μας θα δούμε και το ζήτημα της μείωσης της εμπορικής αξίας της μοτοσικλέτας που είναι παρεμφερές με την αποζημίωση των υλικών ζημιών της μοτοσικλέτας λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Να και η σχετική δικαστική απόφαση:

«Κατά το τροχαίο ατύχημα, η δίκυκλη μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του ενάγοντος, τύπου Y……, με ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας ….2009, υπέστη εκτεταμένες φθορές και βλάβες στο οπίσθιο μέρος της και στην δεξιά πλευρά.

Για την αποκατάσταση των βλαβών της μοτοσικλέτας του ο ενάγων θα έπρεπε να δαπανήσει (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για αγορά ανταλλακτικών το ποσό των 3.555,42€ και ειδικότερα ζάντας πίσω 556,21€, αεραγωγού δεξιά 140€, καπάκι αντλίας λαδιού 63,63€, αυτοκόλλητου μάσκας 15,27€, αυτοκόλλητου δεξιού αεραγωγού 18,89€, αυτοκόλλητου δεξιού αεραγωγού 63,34€, λασπωτήρας 90,59€, εξάτμισης κομπλέ 630,47€, σώμα εμπρός μάσκας 288€, εξάτμισης αριστερής 630,47€, μανέτας φρένου 38,85€, άκρο χειρολαβής 26,37€ και καθρέπτη δεξιού 52,07€, λάστιχου οπίσθιου 220€, προστατευτικών μανιταριών κινητήρα 120€ σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά αγοράς ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής της εταιρίας Α……. και με την προσφορά εργασιών επισκευής και ανταλλακτικών –  εκτίμηση του Χ….) και για εργασίες επισκευής το ποσό των 430,50€ (εργασίες αποσυναρμολόγησης οπισθίου τροχού για αντικατάσταση και συναρμολόγηση αυτού, αποσυναρμολόγηση αεραγωγού – φέρινγκ δεξιού, αντικατάσταση και συναρμολόγηση αυτού και τοποθέτηση αυτοκόλλητου, αποσυναρμολόγηση μάσκας φανού εμπρός, αντικατάσταση και συναρμολόγηση αυτή και τοποθέτηση αυτοκόλλητου, αποσυναρμολόγηση αντίβαρου τιμονιού δεξί, αντικατάσταση και συναρμολόγηση αυτού αποσυναρμολόγηση εξατμίσεων, δεξιάς και αριστερής, αντικατάσταση και συναρμολόγηση αυτών, αποσυναρμολόγηση μανέτας φρένου δεξιάς, αντικατάσταση και συναρμολόγηση αυτού, αποσυναρμολόγηση οπίσθιας ζάντας, αντικατάσταση και συναρμολόγηση αυτής, αποσυναρμολόγηση καθρέπτη δεξιού, αντικατάσταση και συναρμολόγηση αυτού, αποσυναρμολόγηση καπακιού κινητήρα δεξιά, αντικατάσταση και συναρμολόγηση αυτού, αποσυναρμολόγηση οπισθίου λάστιχου, αντικατάσταση και συναρμολόγηση αυτού αποσυναρμολόγηση προστατευτικών μανιταριών κινητήρα, αντικατάσταση και συναρμολόγηση αυτών, όπως προκύπτει από την προσφορά ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής της μοτοσικλέτας που υπέβαλε η ατομική επιχείρηση συνεργείου ανταλλακτικών και φανοποιίας του Χ…..), αφού η δαπάνη επισκευής στην αγωγή μπορεί να εμφανίζεται ως μελλοντική.

Από το ανωτέρω συνολικό ποσό των 3.985,92€ (3.555,42€ + 430,50€) πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό των 916,76€, που αντιστοιχεί στο ΦΠΑ για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και τις εργασίες επισκευής, οπότε απομένει υπόλοιπο ανερχόμενο στο ποσό των 3.069,16€, καθόσον προϋπόθεση πληρωμής Φ.Π.Α. για απαιτούμενα ανταλλακτικά και σχετικές εργασίες είναι η αγορά των ανταλλακτικών, η εκτέλεση των εργασιών και η έκδοση των σχετικών τιμολογίων, προϋπόθεση που δεν συντρέχει εν προκειμένω.

Αν ο ενάγων στην προκειμένη περίπτωση προεισέπραττε σχετικό ποσό λόγω Φ.Π.Α. που δεν οφείλεται, θα καθίστατο αδικαιολόγητα πλουσιότερος.

Σας απασχολεί κάποιο ζήτημα διεκδίκησης αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ: Οι υλικές ζημίες μοτοσικλέτας από τροχαίο ατύχημα μπορεί να αποζημιωθούν ως μελλοντική δαπάνη πριν την επισκευή της μοτοσικλέτας