Αποζημίωση σε θύμα  ανάπηρο από τροχαίο ατύχημα για χρήση υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμου | υπηρεσιών τρίτου προσώπου στο μέλλον τις οποίες χρειάζεται επί 24ωρου βάσης.

Η αποζημίωση θα πρέπει να καταβληθεί σε εφάπαξ καταβολή για τους πρώτους 18 μήνες και σε μηνιαίες δόσεις για τα υπόλοιπα 8,5 έτη.

Απορρίπτεται η σχετική αξίωση ως προώρως ασκηθείσα για μετά τα 10 έτη διάστημα επιπλέον 43 ετών. Αυτό σημαίνει ότι το θύμα του τροχαίου ατυχήματος μπορεί να επαναφέρει στο μέλλον τη σχετική αξίωση για το μετά τα πρώτα 10 έτη διάστημα.

Ειδικότερα: «Και κατά το επόμενο χρονικό διάστημα της δεκαετίας, από … έως …, ο ενάγων με βεβαιότητα θα εξακολουθήσει να έχει ανάγκη υπηρεσιών τρίτου προσώπου (αποκλειστικής νοσοκόμου), επί 24ωρου βάσεως, καθημερινώς, αφού δεν αναμένεται να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του και θα αδυνατεί πλήρως να αυτοεξυπηρετηθεί.

Για τις υπηρεσίες αυτές θα δαπανήσει το ποσό των 100 ευρώ την ημέρα και συνολικά για το παραπάνω διάστημα το ποσό των 360.000 ευρώ (10 έτη Χ 12 μήνες Χ 30 ημέρες Χ 100 ευρώ την ημέρα).

Για το διάστημα από …. έως …. το ποσό των 54.000 ευρώ (18 μήνες Χ 30 ημέρες Χ 100 ευρώ την ημέρα), πρέπει να επιδικασθεί σε εφάπαξ κεφάλαιο, διότι ενόψει της προοπτικής νοσηλείας του σε εξειδικευμένο νευροχειρουργικό κέντρο της αλλοδαπής, η εφάπαξ καταβολή εξυπηρετεί καλλίτερα τα συμφέροντά του, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

Για το υπόλοιπο επίδικο χρονικό διάστημα (από … έως …), το συνολικό ποσό των 306.000 ευρώ (102 μήνες Χ 30 ημέρες Χ 100 ευρώ την ημέρα), πρέπει να αναγνωρισθεί ότι δικαιούται ο ενάγων σε μηνιαίες ισόποσες (3.000 ευρώ) δόσεις, με το νόμιμο τόκο από καθυστέρηση κάθε απαιτητής δόσης, αφού τα προηγούμενα κονδύλια, που επιδικάζονται υπέρ αυτού, επαρκούν για την κάλυψη της νοσηλείας του σε εξειδικευμένο νευροχειρουργικό κέντρο της αλλοδαπής και δεν συντρέχει, επομένως, σπουδαίος λόγος για εφάπαξ καταβολή του εν λόγω ποσού. 

Κατά το επόμενο χρονικό διάστημα, από … έως … (43 έτη), με βάση το προκύψαν αποδεικτικό υλικό, δεν είναι βέβαιο ότι ο ενάγων θα εξακολουθήσει να έχει την ανάγκη υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμου, επί 24ωρου βάσεως, καθημερινώς, διότι η περαιτέρω εξέλιξη της υγείας του θα εξαρτηθεί και από τη νοσηλεία του σε εξειδικευμένο νευροχειρουργικό κέντρο της αλλοδαπής και την αντιμετώπιση αυτής με προηγμένες επιστημονικές μεθόδους.

Συνεπώς, για το παραπάνω διάστημα …. (43 ετών), η σχετική αξίωση πρέπει να απορριφθεί ως πρόωρη.

Κατά το διάστημα της νοσηλείας του ενάγοντος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, η σχετική αξίωση (απασχόληση αποκλειστικής νοσοκόμου), πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη.

Έχουμε δει παρόμοιες αξιώσεις για υπηρεσίες τρίτου προσώπου που προσέφεραν η μητέρα και ο αδελφός του θύματος καθώς και οι γονείς χωρίς ο τραυματίας να υποχρεωθεί να υποβληθεί σε πραγματική δαπάνη υπηρεσιών τρίτου προσώπου.

Στη διάθεσή σας για κάθε απορία ή ερώτηση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ανάγκη 24ωρης χρόνιας φροντίδας θύματος τροχαίου ατυχήματος με σοβαρό τραυματισμό | αναπηρία δημιουργεί αξίωση αποζημίωσης υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμας.