Το θύμα τροχαίου ατυχήματος που λόγω του τραυματισμού υπέστη αναπηρία ή παραμόρφωση ( κοινώς  δυσμορφία ) που δεν αποκαθίσταται ιατρικά δικαιούται πρόσθετη ειδική αποζημίωση λόγω των αρνητικών επιπτώσεων στο μέλλον του

Πρόκειται για μία ξεχωριστή, ειδική αποζημίωση στο δίκαιο του τροχαίου ατυχήματος , πρόσθετη στην αποζημίωση για τα εισοδήματα που το θύμα του τροχαίου ατυχήματος στερείται επειδή δεν μπορεί να εργαστεί λόγω του τραυματισμού του. Η αποζημίωση αυτή είναι, εξάλλου, διαφορετική από τη χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη το θύμα, η οποία αποκαθιστά με χρήμα τη στενοχώρια και την ταλαιπωρία του θύματος από τον τραυματισμό του.

Όλοι γνωρίζουμε την έννοια της αναπηρίας . Ας δούμε και την έννοια της παραμόρφωσης. Παραμόρφωση είναι κάθε ανατομική ανωμαλία, κάθε κακομορφία, κάθε δυσμορφία, κάθε απόκλιση από τη φυσιολογική ανατομία ή  τη φυσιολογική εμφάνιση του ανθρώπινου σώματος (κορμού, χεριών, ποδιών, προσώπου, κρανίου κλπ)

Η πρόσθετη αυτή αποζημίωση καλύπτει τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα προξενήσει η αναπηρία ή η παραμόρφωση στη ζωή του θύματος στο μέλλον. Με την αποζημίωση αυτή επιδικώκεται να να αντισταθμιστεί με χρηματικό ποσό η αρνητική επίδραση που θα έχει η αποκρουστική εμφάνιση ή η σωματική υστέρηση του θύματος του τροχαίου στην προσωπική ζωή του ή στην συμμετοχή κοινωνική αποδοχή ή στην επαγγελματική εξέλιξη. Η αρνητική επίδραση περιλαμβάνει τόσο την αδυναμία του ιδίου του θύματος τροχαίου να συνεχίσει την προσωπική, κοινωνική ή επαγγελματική του πορεία όπως προδιαγραφόταν πριν από το ατύχημα επειδή θεωρεί ότι πλέον μειονεκτεί έναντι των άλλων, όσο και την απόρριψη ή αποδοκιμασία  που τυχόν εισπράξει το θύμα τροχαίου από τους τρίτους λόγω της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης  που επέφερε ο τραυματισμός παρά την προσπάθεια του θύματος να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του.

Στο απόσπασμα της δικαστικής απόφασης  επιδικάζεται υπέρ του θύματος του τροχαίου ατυχήματος πρόσθετη ειδική αποζημίωση 120.000€ λόγω της επίδρασης που θα έχει στο μέλλον του θύματος η αναπηρία που υπέστη λόγω του τροχαίου ατυχήματος, επιπροσθέτως της περιουσιακής ζημίας για διαφυγόντα ή απολεσθέντα εισοδήματα ή της ηθικής βλάβης .

Δικαστικές αποφάσεις με ειδική αποζημίωση  λόγω αναπηρίας  ή παραμόρφωσης του θύματος θα δούμε αρκετές και σε επόμενες δημοσιεύσεις, καθώς πρόκειται για ιδιαίτερα εξειδικευμένο θέμα που έχει όμως τεράστιο οικονομικό όφελος.

Ειδικότερα: «Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο ενάγων από τον τραυματισμό του υπέστη βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κατάγματα σπλαγχνικού κρανίου, υπαραχνοειδή αιμορραγία, αιμορραγική θλάση διαμέτρου 1,5 cm και εγκεφαλικό οίδημα, συνεπεία δε αυτών των βλαβών περιήλθε σε κωματώδη κατάσταση, από την οποία δεν ανένηψε έως και το χρόνο συζητήσεως της υποθέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο … και αυθημερόν διακομίσθηκε διασωληνωμένος και σε καταστολή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου …., όπου νοσηλεύθηκε. Στη Μ.Ε.Θ. του έγινε προοδευτική μείωση και διακοπή της καταστολής. Υποβλήθηκε σε διαδερμική τραχειοτομή και γαστροστομία και στη συνέχεια αποδεσμεύτηκε από τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Η κατάστασή του, προ της εξόδου του από τη Μ.ΕΘ., όσον αφορά το κεντρικό νευρικό σύστημα, ήταν η εξής: αυτόματο ανοιγοκλείσιμο οφθαλμών, κόρες με μέση θέση με κφ φωτοκινητικό αντανακλαστικό, χωρίς αντίληψη, χωρίς εκτέλεση εντολών. Μετά την έξοδό του από τη Μ.Ε.Θ. διακομίσθηκε στη Νευροχειρουργική Κλινική του άνω Νοσοκομείου, όπου νοσηλεύθηκε … με διάγνωση κρανιοεγκεφαλική κάκωση και παρατηρήσεις θλάση στελέχους εγκεφάλου, σπαστική τετραπάρεση, απαλλικό κώμα. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στην εν λόγω Κλινική υποβλήθηκε σε τοποθέτηση ενδοκοιλιακής μέτρησης ICP και παρουσίασε θρομβοπενία. Στις …. μεταφέρθηκε εκ νέου στο Νοσοκομείο ,,,,, όπου έγινε νευρολογική εκτίμηση και διαπιστώθηκε κωματώδης κατάσταση, περιστασιακό άνοιγμα των οφθαλμών (ενίοτε μετά από παραγγελία), κόρες ισομεγέθεις και αντιδρώσες στο φως, εντόπιζε επώδυνα ερεθίσματα και αντιδρούσε με απόσυρση. Τα κάτω άκρα ήταν σε έκταση, τα άνω (άκρα) σε θέση έντονης σύγκαμψης (δυστονικά). Στις ,,,, έγινε ΩΡΛ εκτίμηση και διαπιστώθηκε απουσία καταποτικών κινήσεων και αδυναμία αφαίρεσης τραχειοστομίας. Στις ,,, έγινε επανάληψη της νευρολογικής εξέτασης και δεν διαπιστώθηκε μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση. Στις ,,, παρουσίασε γαστροπάρεση, έγινε συριγγογραφία μέσω της γαστροστομίας και διαπιστώθηκε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και αδυναμία διέλευσης του σκιαστικού πέραν της αγκύλης του δωδεκαδάκτυλου και έγινε CT κοιλίας. Μεταφέρθηκε στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου …, όπου νοσηλεύθηκε έως τις …. και εξήλθε με διάγνωση οισοφαγίτις. Στις … μεταφέρθηκε εκ νέου στο Νοσοκομείο … όπου ήφθη καλλιέργεια βροχικών εκκρίσεων διαμέσου της τραχειοστομίας και προέκυψαν pseud.aeruginosa και klebs pneumonia, χορηγήθηκε δε φαρμακευτική αγωγή. Στις …. διαπιστώθηκε έντονη απίσχναση, κατάκλιση κόκκυγα με μερική αποκάλυψη του οστού και κατακλίσεις κατά τις πτέρνες και τις γαστροκνημίες άμφω. Τα άνω άκρα είχαν ελαφρά υπερτονία, με εύρος κίνησης 170/95/0 (Δε) και 145/45/0 (Αρ) πέραν του οποίου συναντάτο μαλακό block. Τα κάτω άκρα παρουσίαζαν χαλαρή παράλυση. Κατά τη νευρολογική εκτίμηση διαπιστώθηκε κωματώδης κατάσταση. Τενόντια αντανακλαστικά παράγονταν μόνον στα άνω άκρα. Όλα τα παραπάνω σε σχέση με την έκταση και τη φύση των σωματικών βλαβών και τις συνέπειές τους προκύπτουν κατά τρόπο σαφή από όλα τα νομίμως προσκομιζόμενα με επίκληση ιατρικά πιστοποιητικά, βεβαιώσεις εξετάσεων και έγγραφα νοσηλείας του……

Η ολική μόνιμη αναπηρία του ενάγοντος, ηλικίας κατά το χρόνο του ατυχήματος 22 ετών, και μη αναστρέψιμη βλάβη της υγείας του, θα επιδράσει οπωσδήποτε, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, αρνητικά στο οικονομικό ιδίως αλλά και στο επαγγελματικό και κοινωνικό του μέλλον, αφού δεν θα μπορεί να εργασθεί και δεν θα είναι πλέον σε θέση να απολαμβάνει τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Αλλά και η κοινωνική και προσωπική του ζωή επηρεάζεται άμεσα, αφού η ως άνω κατάσταση της υγείας του, αποκλείει τις κοινωνικές του συναναστροφές και τη δημιουργία σχέσεων με το άλλο φύλο. Οι συνέπειες αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν εντελώς με τις παροχές των άρθρων 929 και 932 του ΑΚ. Το Δικαστήριο τούτο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιο πάνω περιστάσεις (ηλικία, φύλο, σοβαρότητα και είδος του τραυματισμού, δια βίου αναπηρία και επιπτώσεις αυτής, κοινωνική και οικονομική κατάσταση αυτού κ.λ.π), κρίνει ότι για την παραπάνω αιτία πρέπει να επιδικασθεί στον ενάγοντα, ως πρόσθετη αποζημίωση (του άρθρου 931 του ΑΚ), το ποσό των 120.000 ευρώ.

Αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση αποζημίωσης  λόγω αναπηρίας που εξετάσαμε. Έχουμε δει και  περίπτωση μερικής τύφλωσης από τροχαίο και παράλυσης περονιαίου νεύρου

Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε ο,τιδήποτε

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μόλις είδαμε μια ακόμη  αξίωση θύματος τροχαίου ατυχήματος την οποία σίγουρα αγνοούσατε. Εκτός λοιπόν  από τα διαφυγόντα ή απολεσθέντα εισοδήματα και την ηθική βλάβη η  αποζημίωση για τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα καλύπτει και την επίδραση της αναπηρίας ή παραμόρφωσης του  θύματος στο μέλλον του