Σοβαρά τραυματίας με μερική αναπηρία από τροχαίο ατύχημα αποζημιώνεται λόγω της επίδρασης της αναπηρίας στο μέλλον του με πρόσθετη αποζημίωση 60.000 ευρώ

Η αποζημίωση αυτή δίνεται για την αναπηρία  που υπέστη το θύμα του τροχαίου ατυχήματος που θα αποτελεί πλέον μόνιμη κατάσταση για την υγεία του θύματος και που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τους κανόνες της λογικής θα επιδρά στο μέλλον αρνητικά σε κάθε τομέα της ζωής του, δηλαδή στην επαγγελματική, στην οικονομική και στην κοινωνική εξέλιξη την οποία κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα ακολουθούσε το θύμα του τροχαίου ατυχήματος αν δεν είχε υποστεί αναπηρία, αφού δεν θα είναι ευχερής για τον ίδιο η  αναζήτηση εργασίας ή η επιλογή συντρόφου ή οι  κοινωνικές επαφές.

Η πρόσθετη αποζημίωση από αναπηρία σε τροχαίο ατύχημα είναι διαφορετική αποζημίωση από την αποζημίωση για απώλεια εισοδημάτων από τραυματισμό σε τροχαίο ατύχημα. Η αποζημίωση για απώλεια εισοδημάτων αφορά τα εισοδήματα που έχασε ή θα χάσει στο μέλλον το θύμα που τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα επειδή τραυματίστηκε και είναι ανίκανο να εργαστεί.

Η αποζημίωση για απώλεια εισοδημάτων λόγω τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα υπολογίζεται με κριτήρια τα εισοδήματα του τραυματία πριν το ατύχημα και τα εισοδήματα του τραυματία μετά το ατύχημα όπως διαμορφώνονται μειωμένα ή και μηδενικά επειδή ο τραυματίας είναι προσωρινά ή μόνιμα ανίκανος να εργαστεί.

Η πρόσθετη αποζημίωση από αναπηρία σε τροχαίο ατύχημα υπολογίζεται από το δικαστήριο κατ’ εκτίμηση του δικαστή με κριτήριο αν και κατά πόσο η αναπηρία θα επιδρά αρνητικά στο μέλλον του θύματος του τροχαίου ατυχήματος.

Η πρόσθετη αποζημίωση από αναπηρία σε τροχαίο ατύχημα είναι τελείως διαφορετική αποζημίωση  και από την ηθική βλάβη. Η ηθική βλάβη αφορά τη στενοχώρια, την ταλαιπωρία που  υπέστη ο τραυματίας τροχαίου ατυχήματος εξ αιτίας του τραυματισμού του από το τροχαίο ατύχημα.

Ας δούμε πώς διατυπώνεται η πρόσθετη αποζημίωση ανάπηρου από τροχαίο ατύχημα μέσα από το απόσπασμα μίας σχετικής δικαστικής απόφασης: «Συνεπεία του επίδικου τροχαίου ατυχήματος  ο ενάγων σήμερα φέρει μετεγχειρητική ουλή μήκους 20 εκ στην εξωτερική επιφάνεια του δεξιού ισχίου. Κατά την ορθοστάτηση παρουσιάζει ανισοσκελία με βράχυνση 5 εκ. στο δεξιό σκέλος, οι κινήσεις του δεξιού σκέλους είναι περιορισμένες και επώδυνες, η βάδισή του γίνεται με δυσκολία και με τη βοήθεια περιπατητήρα, ενώ το δεξιό κάτω άκρο παρουσιάζει ιπποποδία λόγω παράλυσης του περονιαίου νεύρου και ο ενάγων φορά μόνιμο νάρθηκα ιπποποδίας.

Οι παραπάνω βλάβες του είναι μόνιμες, διότι οι μετεγχειρητικές φλεγμονές που δημιουργήθηκαν στο δεξιό ισχίο δεν επιτρέπουν τη διενέργεια νέας επέμβασης στην περιοχή. Κατά το χρόνο του τροχαίου ατυχήματος  ο ενάγων ήταν 46 ετών. Ήταν εργοδηγός και είχε τη δυνατότητα να απασχοληθεί σε βιομηχανίες και τεχνικές εταιρίες. Εξαιτίας ωστόσο του σοβαρού τραυματισμού του από το τροχαίο ατύχημα κατέστη έκτοτε ανίκανος για την εργασία του εργοδηγού μηχανουργικών κατασκευών και κατασκευών έργων ή άλλη παρεμφερή εργασία.

Η ανικανότητα προς εργασία του ενάγοντα, το ποσοστό της οποίας ανέρχεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. … απόφαση του Δ/ντή του ΙΚΑ  …. σε 80%, είναι μόνιμη, αφού αφενός δεν δύναται να χειρουργηθεί, αφετέρου τέτοιου είδους σωματικές βλάβες και οι επιπτώσεις τους στην υγεία επιδεινώνονται σταδιακά με την αύξηση της ηλικίας.

Η παραπάνω μόνιμη κατάσταση της υγείας του ενάγοντος και η αναπηρία του αυτή κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τους κανόνες της λογικής επιδρά αρνητικά στην επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική του εξέλιξη, την οποία κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων θα είχε, αν δεν είχε τραυματιστεί, αφού δεν είναι ευχερής για τον ίδιο η εξεύρεση εργασίας γραφείου

Επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση και πρέπει να επιδικαστεί σ’ αυτόν πρόσθετη εύλογη αποζημίωση, κατ’ άρθρο 931 ΑΚ, η οποία, ενόψει ιδίως της ηλικίας του, του είδους και των συνεπειών της αναπηρίας του και της έλλειψης οποιασδήποτε υπαιτιότητάς του στην επέλευση του τροχαίου ατυχήματος , πρέπει να οριστεί στο ποσό των 60.000 ευρώ».

Επειδή δεν προκύπτει από την ανωτέρω απόφαση, θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ο συγκεκριμένος τραυματίας από τροχαίο ατύχημα δεν εργαζόταν πριν το τροχαίο ατύχημα λόγω ανεργίας. Είχε απολυθεί από την εργασία του μερικούς μήνες πριν το τροχαίο.

Για το ίδιο θέμα, της πρόσθετης δηλαδή αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα με αναπηρία, έχουμε ήδη δημοσιεύσει τρεις αποφάσεις στο blog μας.

Η πρώτη απόφαση αφορούσε Αποζημίωση αστυνομικού μερικά ανάπηρου από τροχαίο ατύχημα ο οποίος μετά τον τραυματισμό του εκτελούσε υποχρεωτικά μόνο άοπλη υπηρεσία γραφείου.

Η δεύτερη απόφαση αφορούσε Πρόσθετη αποζημίωση λόγω αναπηρίας θύματος τροχαίου ατυχήματος από δυσμορφία που υπέστη στο τροχαίο ατύχημα.

Τα κριτήρια για μία τέτοια αποζημίωση βρίσκονται στο άρθρο μας στην τρίτη απόφαση με τίτλο Αποζημίωση μόνιμης αναπηρίας που επιδρά το μέλλον του θύματος τροχαίου. Και τις τρεις αποφάσεις μπορείτε να τις δείτε αμέσως από εδώ!

Θα δημοσιεύσουμε κι άλλες τέτοιες αποφάσεις στο  μέλλον με περιπτώσεις πρόσθετης αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα με αναπηρία, καθώς πρόκειται για ένα θέμα που μοιάζει να είναι πολύ «νομικίστικο», αλλά περιέχει μία πολύ βασική αξίωση για την αποζημίωση ανάπηρου από τροχαίο ατύχημα με μεγάλη οικονομική βαρύτητα και αξία που προφανώς δεν γίνεται εύκολα κατανοητή στους περισσότερους. Για τυχόν απορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Και όπως πάντα κλείνουμε καταλήγοντας στο:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ανάπηρος από τροχαίο ατύχημα έχει ξεχωριστή αξίωση για πρόσθετη αποζημίωση για τη δυσμενή επίδραση της αναπηρίας στη ζωή του στο μέλλον.