Σύζυγος και αδελφοί θύματος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος δικαιούνται χρηματικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη. Αντισυνταγματικός ο περιορισμός ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου με το Ν.4092/2012

Ειδικότερα: Στην προκειμένη περίπτωση, το Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του, δικάζοντας επί της από …. έφεσης του εκκαλούντος ΝΠΙΔ με την επωνυμία » Επικουρικό Κεφάλαιο » και της αντέφεσης που άσκησαν με τις προτάσεις τους οι εφεσίβλητες και ήδη αναιρεσίβλητες κατά της …… απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου … με την οποία έγινε κατά ένα μέρος δεκτή η αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία ( θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα ) των αναιρεσιβλήτων και επιδίκασε σε αυτές χρηματική ικανοποίηση ως αποζημίωση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν από το θάνατο συγγενούς τους ( συζύγου και αδελφούποσό 40.000 ευρώ για την πρώτη, ποσό 25.000 ευρώ για τη δεύτερη και ποσό 15.000 ευρώ για καθεμία των λοιπών, απέρριψε κατ’ ουσίαν την έφεση και δέχτηκε την αντέφεση, επιδικάζοντας, αντίστοιχα, ποσά 100.000, 60.000, 40.000 και 40.000 ευρώ για την ίδια αιτία. 

Αρνήθηκε δε να εφαρμόσει τις ανωτέρω διατάξεις του Ν. 4092/2012 ως αντίθετες στο Σύνταγμα, το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την ΕΣΔΑ. Κατά την κρατήσασα δε στο Δικαστήριο γνώμη της εκ τεσσάρων (4) εκ των μελών του απαρτιζομένης πλειοψηφίας, έτσι που έκρινε το Εφετείο δεν παραβίασε το νόμο και πρέπει οι από το άρθρο 559 αριθμ. 1 Κ.Πολ.Δ. αντίθετοι δεύτερος και τρίτος κατά σειρά λόγοι της αναίρεσης να απορριφθούν ως αβάσιμοι.

Ας θυμηθούμε και περιπτώσεις αποζημίωσης ψυχικής οδύνης για θάνατο συνεπιβάτη και ηθικής βλάβης πεζού

Βρισκόμαστε εδώ για να ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον τις απορίες και τις ερωτήσεις σας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο Ν.4092/2015 περί περιορισμού της ευθύνης αποζημίωσης του Επικουρικού Κεφαλαίου κρίνεται και πάλι αντισυνταγματικός . Σύζυγος και αδέλφια θύματος θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος δικαιούνται πλήρη χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη.